Потерпілий як обов’язкова ознака перешкоджання законній діяльності

  • Є. В. Пилипенко здобувач кафедри загальноюридичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: перешкоджання, законна діяльність, військове формування, журналіст

Анотація

Статтю присвячено аналізу спеціального потерпілого як факультативної ознаки складів злочинів, що полягають у перешкоджанні законній діяльності. На підставі проведеного аналізу запропоновано зміни до кримінального законодавства щодо визначення ознак потерпілого в зазначених складах злочинів.

Посилання

Безпала Я. С. Кримінально-правові проблеми визначення потерпілого від перешкоджання законній професійній діяльності журналістів / Я. С. Безпала // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 22-27.

Вереша Р. В. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (коментар до ст. 171 КК України) / Р. В. Вереша // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 2. – С. 86-89.

Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів : Закон України від 23.09.1997 № 540/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 50. – Ст. 302.

Бухтатий О. Є. Свобода слова та правові аспекти посилення відповідальності за перешкоджання професійній діяльності журналіста / О. Є. Бухтатий // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 1. – С. 10-17.

Костенко Л. Кримінальна відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності [Електронний ресурс] / Л. Костенко // Юридичний журнал. – 2008. – № 12. – С. 12-15. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3078.

Красильникова Е. В. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов / Е. В. Красильникова. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 176 c.

Буряк К. М. Потерпілий у злочині перешкоджання законній професійній діяльності журналіста / К. М. Буряк // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2015. – № 6. – С. 113-119.

Про Збройні сили України : Закон України від 06.12.1991 № 1934-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 108.

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Кундеус В. Г. Правові підстави кримінальної відповідальності за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань [Електронний ресурс] / В. Г. Кундеус // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. (8 жовт. 2014 р.). – Режим доступу :

http://www.legalactivity.com.ua/index.php/index.php?option=com_content&view

Герасимов А. Унормування поняття військових формувань та вироблення системних підходів до їх визначення і здійснення керівництва ними [Електронний ресурс] / А. Герасимов, О. Шаталова // Сайт Національного інституту стратегічних досліджень. – Режим доступу :

http://old.niss.gov.ua/monitor/mart2009/9.htm.

Чорний Р. Проблеми удосконалення закону України про кримінальну відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань / Р. Чорний // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2015. – № 1. – С. 159-162.

Мармура О. З. Деякі проблеми тлумачення положень статті 114-1 КК України / О. З. Мармура // Забезпечення єдності судової практики у кримінальних справах у контексті подій 2013–2014 років в Україні: матеріали міжнародного симпозіуму (Львів, 24–25 жовтня 2014 року). – К., 2014. – С. 103-105.

Пилипенко Є. В. Щодо обґрунтованості криміналізації перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань / Є. В. Пилипенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 267-277.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

Про політичні партії в Україні : Закон України від 05.04.2001 № 2365-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.


Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Пилипенко, Є. В. (2016). Потерпілий як обов’язкова ознака перешкоджання законній діяльності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 92-101. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/531
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА