Світові тенденції протидії сімейному насильству

  • О.В. Баранова аспірант юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: сімейне насильство, досвід, протидія, національне законодавство, правоохоронні органи, поліція, жертва насильства в сім’ї, правопорушення.

Анотація

Статтю присвячено аналізу світового досвіду у сфері боротьби із насильством в сім’ї. Розглянуто та проаналізовано передовий досвід багатьох країн світу та можливість його впровадження до національної правової системи України. Проблема насильства в сім’ї є загальносвітовою й різні держави протягом тривалого часу робили різноманітні, але тим не менш, суттєві кроки, спрямовані на її подолання. При здійсненні насильства в сім’ї відбувається порушенням прав і свобод конкретної людини, що через різні можливості агресора і жертви ускладнює можливості самозахисту та вимагає втручання з боку держави і суспільства. Вивчення досвіду протидії насильства в сім’ї дозволить Україні виявити кращі практики такої діяльності, запровадити їх в національне законодавство та діяльність державних правозастосовних органів, недержавних організацій. Адже лише при взаємодії інститутів держави та громадянського суспільства є можливим викорінення насильства в сім’ї в Україні.

Посилання

National Coalition Against Domestic Violence [Electronic sourse]. – Mode of acsess : http://www.ncadv.org/files/DomesticViolenceFactSheet(National).

Блага А. Б. Діяльність органів внутрішніх справ з попередження насильства в сім’ї : вітчизняний та зарубіжний досвід / А. Б. Блага // Права людини в діяльності органів внутрішніх справ України : [матеріали наук.- практ. конф.] ; (11–13 травня 2006 р.). – К. : Титул, 2006. – С. 156–161.

Rape, Abuse and Incest National Network, USA [Electronic sourse]. – Mode of acsess : http://www.rainn.org/.

Забелина Т. Ю. Канада и проблема насилия в семье: двадцать лет борьбы [Электронный ресурс] / Забелина Т. Ю., Исраелян Е. В., Шведова Н. А. – Режим доступа : http://juvenjast.org./txt/index.php/t363.html.

Коломоец О. Д. Мировой опыт противодействия насилию в семье / О. Д. Коломоец // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия : Юридические науки. – 2010. – Т. 24 (63). – № 1. – 2011. – С. 202–208.

Лысова А. В. Насилие в семье – объект социальной политики в США / А. В. Лысова // Социологические исследования. – 2005. — № 12. — С. 108–116.

Міжнародний досвід попередження та протидії домашньому насильству : [монографія] / А. О. Галай, В. О. Галай, Л. О. Головко, В. В. Муранова та ін. ; за заг. ред. А. О. Галая. – К. : КНТ, 2014. – 160 с.

Мировые перспективы в борьбе с насилием над детьми [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.ispcan.org/wp/2008_Executive_Summary_Russian.

Найкращі практики у боротьбі з домашнім насильством [Електронний ресурс] // Основні факти щодо домашнього насильства «Women Network». – Режим доступу : http://feminist.org.ua/news/n10/example/index.php?id=209.

Орна Йогив-Розенберг. Виступ на міжнародному семінарі «Соціальна робота з кривдниками: міжнародний досвід та перспективи впровадження в Україні» (м. Київ, 11–12.06.2009).

Романова Н. Надання послуг потерпілим від насильства у сім’ї : законодавчий аспект / Н. Романова, Т. Семигіна // Соціальна політика і соціальна робота. – 2008. – № 2. – С. 58–70.

Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти / [Бондаровська В.М., Кочемировська О.О., Лактіонова Г.М. та ін.] ; заг. ред. О. Кочемировська. – К : вид-во ФОП Клименко Ю.Я., 2010. – 372 с.

Яхязаде Е. М. Насильство в сім’ї: міжнародний досвід та сучасні проблеми в Україні / Е. М. Яхязаде // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». – 2013. – № 2 (5). – С. 120–125.


Переглядів анотації: 116
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Баранова, О. (2016). Світові тенденції протидії сімейному насильству. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 156-164. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/527
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ