Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за державну зраду в Україні (ХІ-ХVIII ст.)

  • О.В. Зайцев кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого
  • В.Р. Філіпенко студент 17 групи 3 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: історичний фактор, державна зрада, зрада монарха, Литовський статут, кримінальна відповідальність.

Анотація

У зв’язку з різким та значним зростанням фактів учинення державної зради в Україні за 2014-2015 рр. у статті вивчено історію виникнення та розвитку норми про державну зраду. Проаналізовано основні джерела кримінального законодавства з ХІ до XVIII ст.; розвиток об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину; звернено увагу на генезис у підході покарання винного та підставах звільнення від відповідальності.

Посилання

За 10 років в Україні за державну зраду засудили 7 людей [Електрон. ресурс] // Інтернет видання «Тиждень». – 28 квітня 2012 року. – Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/48897.

СБУ виявила та ліквідувала всіх зрадників у штабі АТО – Наливайченко [Електрон. ресурс] // Сайт Служби безпеки України. Новини від 11 грудня 2014 р. – Режим доступу : http://www.sbu.gov.ua/.

За останні сто днів СБУ значно активізувала боротьбу з терористично-диверсійними групами та корупцією, зокрема у власних лавах [Електрон. ресурс] // Сайт Служби безпеки України. Новини від 10 жовтня 2015 р. – Режим доступу : http://www.sbu.gov.ua/.

Ткачук: за останні вісім місяців заарештовані 35 працівників СБУ [Електрон. ресурс] // Радіо Свобода. – 01.03.2016р. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/news/27583491.html.

Российское законодательство X–XX вв : [в девяти томах]. – М. : Юрид. лит., 1984–994. – Том 1. Законодательство Древней Руси / Отв. ред. тома В. Л. Янин ; Под общ. ред. О. И. Чистякова. −1984. – 432 с.

Максимейко Н. А. Опыт критического изследованія Русской Правды : Выпуск 1. Краткая редакція / Н. А. Максимейко. – Харьков : Типографія и Литографія М. Зильбербергъ и С-вья. Донецъ-Захаржевская ул., д. № 6, 1914. – 217 с. // Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини − [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe.

Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349–1569 рр.) : [монографія] / І. Й. Бойко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 628 с.

Бойко І. Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі Польського королівства (1387–1569) / І. Й. Бойко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 344 с.

Максимейко Н. А. Источники уголовных законов Литовского Статута / Н. А. Максимейко. – К. : Университетская типография, 1894. – 184 с.

Патлачук, О. В. Злочини проти суверенітету держави та особи монарха в литовсько-руському праві XIV – початку XVI ст. / О. В. Патлачук // Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 17 квітня 2015 р.: у 2-х ч. / Ред.кол. : В. М. Власенко, С. І. Дегтярьов, С. М. Король та ін. – Суми : СумДУ, 2015. – Ч. 1. − С. 70–73.

Павленко П. Іудеохристиянство як культурно-релігійний феномен в контексті ранньохристиянської традиції та сучасної релігійності / П. Павленко // Українське релігієзнавство. − 2007. − № 43. − С. 38–52.

Савченко Д. А. Литовский статут об «оскорблении величия» / Д. А. Савченко // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. − 2014. − № 1 (124). − С. 96–106.

Статут Великого княжества Литовского 1529 года / Под редакцией академика АН Литовской ССР К. И. Яблонскиса. − Мн. : Издательство Академии наук БССР, 1960. – 253 с.

Статути Великого князівства Литовського : [у 3 т.]. – Т. II. Статут Великого князівства Литовського 1566 року / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова; [тексти староукр. мовою опрац. : С. Ківалов, П. Музиченко, А. Паньков; пер. тексту на укр. мову здійснили: Л. Бондар, П. Музиченко, А. Паньков; комент. зробили: С. Ковальова, М. Крумаленко, П. Музиченко]. − О. : Юрид. л-ра, 2003. – 560 с.

Статути Великого князівства Литовського : [у 3 т.]. – Т. III. Статут Великого князівства Литовського 1588 року. У 2 кн. Кн. 2 / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова ; [текст староукр. мовою опрац.: С. Ківалов, П. Музиченко, А. Паньков ; пер. тексту на укр. мову здійснили: С. Ковальова, П. Музиченко, А. Паньков]. − О. : Юрид. л-ра, 2004. – 568 с.

Права, по которым судится малороссийский народ, Высочайшим всепресветлейшия, державнейшия Великия Государыни Императрицы Елисавет Петровны, Самодержицы Всероссийския, Ее императорского священнейшего Величества повелением, из трех книг, а именно: Статута Литовского, Зерцала Саксонского и приложенных при том двух прав, такожде из книги Порядка, по переводе из польского и латинского языков на российский диалект в едину книгу сведенные, в граде Глухове, лета от рождества Христова 1743 года, изданные под редакцией и с приложением исследования о сем Своде и о законах действовавших в Малороссии профессора А. Ф. Кистяковского. − Киев, 1879. – 1063 с.


Переглядів анотації: 16
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Зайцев, О., & Філіпенко, В. (2016). Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за державну зраду в Україні (ХІ-ХVIII ст.). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 104-115. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/506
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА