Загальна теорія криміналістики: генеза та сучасний стан

  • В.А. Журавель доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України
Ключові слова: загальна теорія криміналістики, окремі криміналістичні теорії (учення), генеза загальної теорії криміналістики, сучасний стан загальної теорії криміналістики.

Анотація

У статті розглянуто генезу та сучасний стан загальної теорії як структурного елемента системи науки криміналістики. Запропоновано етапи становлення та розвитку загальної теорії криміналістки, визначено дискусійні питання щодо її структури та змісту, окреслено шляхи оптимізації наукових розробок у цій царині знань, висловлено авторське бачення можливих напрямів модернізації загальної теорії криміналістики.

Посилання

Белкин Р. C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории / Р. С. Белкин. – М. : Юрид. лит., 1987. – 272 с.

Шавер Б. М. Предмет и метод советской криминалистики / Шавер Б. М. // Соц. законность. – 1938. – № 6. – С. 74.

Потапов С. М. Введение в криминалистику / С. М. Потапов. – М., 1946.

Винберг А. И. Проблемы криминалистики / А. И. Винберг // Матер. науч. совещания по криминалистике при Всесоюзном институте юридических наук. – М., 1947. – С. 11.

Белкин Р. C. Криминалистика. Общетеоретические проблемы / Р. С. Белкин, А. И. Винберг. – М., 1973.

Горский Д. П. Научная теория и способы ее обобщения / Д. П. Горский // Вопросы философии. –1966. – № 8. – С. 45,46.

Белкин Р. C. Курс криминалистики : в 3-х т. Т. 1 : Общая теория криминалистики / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – С. 49.

Криминалистика : учебник в 3 т. Т.1 : История, общая и частные теории / под ред. Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого, И. М. Лузгина. – М. : Акад. МВД РФ, 1995. – С. 39–41.

Эксархопуло А. А. Криминалистическая теория: формирование и перспективы развития в условиях НТР : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / А. А. Эксархопуло. – СПб., 1993. – С. 20.

Кирсанов З. И. Система общей теории криминалистики / З. И. Кирсанов. – М. : Акад. МВД РФ, – 1992. – С. 8–10.

Головин А. Ю. Криминалистическая систематика / А. Ю. Головин. – М. : ЛексЭст, 2002. – С. 77.

Криминалистика : учебник / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. – М. : Высш. шк., 1994. – С. 17.

Криминалистика : учебник / под ред. Н. П. Яблокова. – М. : БЕК, 1995. – С. 12–14.

Лаврухин С. В. Система криминалистики / С. В. Лаврухин // Государство и право. – 1999. – № 8. – С. 31.


Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Журавель, В. (2016). Загальна теорія криміналістики: генеза та сучасний стан. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 98-104. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/505
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА