Міжнародний досвід використання запобіжних заходів, що не пов’язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн дальнього зарубіжжя

  • В.Г. Дрозд кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем правового забезпечення діяльності ОВС Державного науково-дослідного інституту МВС України
Ключові слова: запобіжні заходи, система пробації, інститут bail, застава, підписка про невиїзд, гарантія, нагляд, порука.

Анотація

У статті наведено види запобіжних заходів, не пов’язаних із обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн дальнього зарубіжжя. Зокрема, це такі запобіжні заходи, як застава, підписка про невиїзд, особиста гарантія, нагляд батьків чи опікунів, нагляд командування військової частини, порука та низка інших заходів. Також розглянуто позитивні сторони системи пробації та інституту bail.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квіт. 2013 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К. : Паливода А. В., 2013. – 328 с. – (Кодекси України).

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод : Рада Європи ; Конвенція, Міжнародний документ : за станом на 04.11.1950 р. (зі змінами та доповненнями, внесеними Протоколом № 14 від 13.05.2014 р.) / [Електронний ресурс] // Режим доступу до Конвенції : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню свобод : Рада Європи ; Конвенція, Міжнародний документ : за станом на 26.11.1987 р. / [Електронний ресурс] // Режим доступу до Конвенції : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_068.

Загальна декларація прав людини : ООН ; Декларація, Міжнародний документ : за станом на 10.12.1948 р. / [Електронний ресурс] // Режим доступу до декларації : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права : ООН ; Пакт, Міжнародний документ : за станом на 16.12.1966 р. / [Електронний ресурс] // Режим доступу до пакту : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

Паризька хартія для нової Європи : ОБСЄ ; Хартія, Міжнародний документ : за станом на 21.11.1990 р. / [Електронний ресурс] // Режим доступу до хартії : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_058.

Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики : Кодекс за станом на 14.07.2000 р. № 907-IQ / [Електронний ресурс] // Режим доступу до кодексу : http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420280.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : Кодекс за станом на 16.07.1999 р. № 295-3 / [Електронний ресурс] // Режим доступу до кодексу : http://mvd.gov.by/?guid=133823.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова : Кодекс за станом на 12.06.2003 р. № 122-XV / [Електронний ресурс] // Режим доступу до кодексу : http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397729.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан : Кодекс за станом на 4.07.2014 р. № 231-V / [Електронний ресурс] // Режим доступу до кодексу : http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=6810;88.

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики : Кодекс за станом на 30.06.1999 р. № 62 (зі змінами та доп. за станом на 10.032015 р.) / [Електронний ресурс] // Режим доступу до кодексу : http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30241915.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Кодекс за станом на 18.12.2001 р. № 174-ФЗ / [Електронний ресурс] // Режим доступу до кодексу : http://upkod.ru/.

Смирнов А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Туркменистана. Постатейный / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; [под общ. ред. проф. Смирнова А. В.]. – 2011. – 656 с.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан : Затверджений Законом Республіки Узбекистан від 22.09.1994 р. № 2013-XII // Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995. – № 2. – С. 5.


Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Дрозд, В. (2016). Міжнародний досвід використання запобіжних заходів, що не пов’язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн дальнього зарубіжжя. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 61-72. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/502
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА