Проблеми вдосконалення норм адміністративно-правових актів, якими регулюється безпечність та якість харчових продуктів

  • В.В. Брулевич аспірант заочної аспірантури Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
Ключові слова: адміністративно-правові акти, безпечність та якість харчо-вих продуктів, законодавство ЄС щодо безпечності та якості харчових продуктів

Анотація

У статті розглянуто нормативно-правові акти, що стосуються гігієнічних вимог у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, а також закони, які регулюють цю сферу у конкретних галузях, зокрема відносно мо-лочної та м’ясної харчової продукції. Наголошено на необхідності внесення змін у визначення термінів «суб’єкт господарювання» та «маркування» для приведення їх у відповідність до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» з урахуванням специфіки галузі. Підкреслено важливість прийняття закону, який би визначав організа-ційні та правові засади забезпечення якості та безпечності м’яса та м’ясних продуктів для життя, здоров’я споживачів та довкілля під час їх виробництва, переробки, пакування, зберігання, транспортування, реалізації тощо.

Посилання

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продук-тів: закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР (в ред. від 20.09.2015) // Офіційний вісник України. – 1998. – № 3. – Ст. 75.

Регулювання продовольчої безпеки в законодавстві Європейського Со-юзу та Україні: порівняльно-правове дослідження / Іншин М.І., Миронен-ко Т.Є., Клюєв О. М., Куліш А. М. та ін. / за ред. докт. юрид. наук М. І. Іншина. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/section/168.

Про молоко та молочні продукти: закон України в ред. від 05.04.2015 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 30. – Ст. 1984.

Система реєстрації традиційних і регіональних харчових продуктів у Європейському Союзі та польський досвід у цій галузі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tradyciyne.com.ua/sistema_restrac_tradicjnih_regonalnih_harchovih_produktv_u_vropejskomu_soyuz_ta_polskij_dosvd_u_cj_galuz.html.

Про підприємництво : закон України від 07.02.1991 № 698-XII (в ред. від 05.04.2015) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 168.

Регламент Комиссии ЕС № 605/2010 от 2 июля 2010 года, устанавлива-ющий условия охраны здоровья животных и людей и ветеринарной сертифи-кации для ввоза в Европейский Союз сырого молока и молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/es605-2010.pdf.

Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сирови-ни» : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.2012 № 1140 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 6. – Ст. 227. 8. Мікробіологічні критерії для встановлення показників безпечності ха-рчових продуктів: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2012 № 548 // Офіційний вісник України. – 2012 – № 61 – Ст. 2487.


Переглядів анотації: 19
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2016-09-15
Як цитувати
Брулевич, В. (2016). Проблеми вдосконалення норм адміністративно-правових актів, якими регулюється безпечність та якість харчових продуктів . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(75), 143-153. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/499
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ