Основні положення «теорії ризику» («venturesome theory») у переддоговірному процесі

  • К.О. Старинець аспірант кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: переддоговірні відносини, «теорія ризику», переддоговірний процес, переговори, свобода договору.

Анотація

У переддоговірних відносинах «теорія ризику» ґрунтується на трьох основних положеннях: по-перше, будь-яке втручання в переддоговірний процес є порушенням принципу свободи договору. По-друге, обмеження свободи договору змусить сторони подумати двічі, перш ніж вступати в переговори, а значить, призведе до зниження кількості укладених контрактів; третє положення ґрунтується на принципі, згідно з яким поведінка сторін, що не підпадає під дію формально встановлених норм, є юридично індиферентною. Сучасний закон повинен знайти баланс між, з одного боку, необхідністю захисту прав та інтересів сторін вступити в переговори і, з іншого боку, необхідністю дотримання свободи договору.

Посилання

Musy A. M. Disclosure of information in the precontractual bargaining. A comparative analysis / A. M. Musy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jus.unitn.it./cardozo/Obiter_Dictum/codciv/.

Кучер А. Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект / А. Н. Кучер. – М.: Статут, 2005. – 363 c.

Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2005. – 600 с.

Костина Н. В. Истоки возникновения и методические основы анализа пре-дпринимательского риска [Электронный ресурс] / Костина Надежда Викторовна // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. – 2012. – № 22. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/istoki-vozniknoveniya-i-metodicheskieosnovy-analiza-predprinimatelskogo-riska (дата обращения: 18.02.2016).

Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Х. Найт ; пер. с англ. – М. : Дело, 2003.

Белоглавек А. И. Европейское международное частное право – договорные связи и обязательства : [в 2 т.] : Т. 1 / А. И. Белоглавек ; [отв. ред. пер. Т. В. Фиников, С. А. Чикурлий]. – К. : Таксон. – 2010. – CLXXVIII, 1395 с.

Bebchuk L. A., Ben-Shahar O. Pre-contractual Reliance. / Bebchuk Lucian Arye, Ben-Shahar Omri // Discussion Paper No. 192. – Harvard Law School, 1996. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/Bebchuk_192.pdf.

Kessler F., Fine E. Culpa in Contrahendo, Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract : a Comparative Study [Електронний ресурс] / Friedrich Kessler and Edith Fine // 77 Harvard Law Rev. 3 (1964). / Faculty Scholarship Series. Paper 2724. – Режим доступу : http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2724.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Старинець, К. (2016). Основні положення «теорії ризику» («venturesome theory») у переддоговірному процесі. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 38-46. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/495
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА