Особливості криміналістичного дослідження сучасних зразків нарізної мисливської вогнепальної зброї виробництва Італії

  • С.А. Матвієнко начальник сектору досліджень зброї Миколаївського НДЕКЦ МВС України
Ключові слова: нарізна мисливська зброя; виробники зброї з Італії; карабіни; сліди від деталей зброї; ідентифікаційні ознаки; конструктивні особливості рушниць

Анотація

У статті розглянуто вичерпний перелік Італійських фірм-виробників ми- сливської вогнепальної нарізної зброї сьогодення та виокремлено конструк- ційні особливості деяких рушниць і карабінів, що виготовляються. Пояснено необхідність криміналістичного інтересу до такої категорії зброї. Розмежовано та визначено аспекти криміналістичного інтересу щодо рушниць та карабінів італійського виробництва. Наведено стислий класифікаційний опис констру- кції та ідентифікаційних особливостей найпоширеніших мисливських наріз-них карабінів виробництва Італійської республіки. Висунуто пропозиції щодо вдосконалення та полегшення судово-експертної діяльності в цьому напряму в рамках взаємодії із виробниками зброї та на підставі нормативного врегулю- вання проблемних аспектів.

Посилання

Степанов Г.Н. Справочник криминалиста-оружиеведа (судебная балли- стика) / Г.Н. Степанов, Ю.П. Фролов.— Волгоград: ВА МВД РФ, 2003. – 220 с.

Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page8. – Назва з екрана.

Каталог продукції FABARM [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fabarm.com/web_eng/microcategoria.asp?i=1. – Назва з екрана.

Каталог продукції TANFOGLIO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tanfoglio.it/eng/catalogo/appeal/appeal.html .– Назва з екрана.

Норейка Р. Ружья Vincenzo Bernardelli [Електронний ресурс] / Р. Норейка. – Режим доступу : http://www.weaponplace.ru/rugya_vincenzo_bernardelli.php. – Назва з екрана.

Каталог продукції Franchi [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.franchi.com/en/products/express/xpress. – Назва з екрана.

Каталог продукції Antonio Zoli [Електронний ресурс]. – Режим дос- тупу: URL : http://www.zoli.it/index_2.php?pagina=produzione/tour_cara.html – Назва з екрана.

Argo-e-pro [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.benelli.it/en/products/semiautomatic-rifles/argo-e-pro. – Назва з екрана.

Матвієнко С.А. Проблемні питання балістичної ідентифікації нових зразків нарізної мисливської зброї іноземних виробників / С.А. Матвієнко // «Право як ефективний суспільний регулятор»: матеріали міжнар. наук.-прак. конф., м. Львів, 15-16 лютого 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – у 2-х частинах. – Ч.ІІ.10. Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методи випробу- вань на безпеку : ГСТУ 78-41-002-97. – [Чинний від 1997-12-01] . – К. : МВС України, 2013. –

с. – (Галузевий стандарт України). 11. Криміналістичні мітки на мисливській зброї, виготовленій шляхом перероблення автоматів Калашникова / Методичні рекомендації. – К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2010 рік. – 8 с.


Переглядів анотації: 6
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Матвієнко, С. (2016). Особливості криміналістичного дослідження сучасних зразків нарізної мисливської вогнепальної зброї виробництва Італії. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 268-278. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/494
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА