Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час розшуку безвісно відсутніх осіб

  • М.В. Зубов аспірант кафедри оперативно-розшукової діяльності Хар- ківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, розшук, безвісно відсутня особа

Анотація

У статті розглянуто питання проведення першочергових слідчих (розшу- кових) та негласних слідчих (розшукових) дій у процесі розшуку безвісно від- сутніх осіб. Виокремлено ряд слідчих (розшукових) та негласних слідчих (ро- зшукових) дій, які є першочерговими при розшуку безвісно відсутньої особи. У результаті проведеного дослідження визначено організаційно-тактичні особ- ливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слід- чих (розшукових) дій підрозділами кримінальної поліції з метою розшуку безвісно відсутніх осіб.

Посилання

Горбачевський В. Я. Особливості досудового розслідування за факта- ми безвісного зникнення осіб / В. Я. Горбачевський // юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2014. - № 2. - С. 185- 201

Лук’янчиков Є.Д, Лук’янчиков Б.Є. Характеристика невідкладних слідчих дій / Є.Д. Лук’янчиков, Б.Є. Лук’янчиков. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://tdp.kpi.ua/wp-content/uploads/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%91.%D0%84.-%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%84.-%D0%94.pdf

Туркот М. Проблеми здійснення досудового розслідування у районі проведення антитерористичної операції / М. Туркот, Г. Ганова // Вісник про- куратури. - 2014. - № 12 (162). - С. 11-20.

Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х. : «Одісей», 2012. – 360 с.


Переглядів анотації: 2
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Зубов, М. (2016). Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час розшуку безвісно відсутніх осіб. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 263-268. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/490
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА