Конституційно-правова класифікація консультативно-дорадчих органів

  • В. Ф. Нестерович доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: види, консультативно-дорадчі органи, громадськість, органи публічної влади

Анотація

У статті розглянуто конституційно-правову класифікацію консультативнодорадчих органів. Зроблено висновок, що наявність численних різновидів консультативно-дорадчих органів свідчить про те, що вони є важливим та перевіреним конституційно-правовим досвідом, механізмом взаємодії органів публічної влади та громадськості. Найбільша перевага консультативно-дорадчих органів полягає в тому, що взаємодія громадськості з органами публічної влади, як звичайно, має постійний та системний характер, що дозволяє регулярно залучати громадськість до нормопроектної діяльності органів публічної влади.

Посилання

Lobbying in the European Union: Current Rules and Practices. Working Paper / Constitutional Affairs Series; W. Lehmann, L. Bosche. – Luxemburg: European Parliament, 2003. – 58 p. 2. Kurczewcka U. Lobbing w Unii Europejskiej / U. Kurczewcka, M. MolędaZdziech Instytut Spraw Publicznych. – Warszawa, 2002. – 228 s.

Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 599 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 45. – Ст. 1511.

Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 526 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 38. – Ст. 1560.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2012. – 256 с.

Конституция Франции 1958 года // Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков. – 7-е изд. – М.: Wolters Kluwer Russia, 2010. – С. 79-136.

Конституция Итальянской Республики от 22 декабря 1947 года / Пер. с итал. Л.П. Гринберга // Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л. А. Окунькова. – М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – С. 423-450.

Государство и гражданское общество: практика эффективного взаимодействия. Международный опыт: сб. ст. и док. / сост. Е.Б. Тонкачёва, Г.Б. Черепок. – Минск: ФУАинформ, 2009. – 266 с.

Положення про Центр законодавчих ініціатив при Верховній Раді Автономної Республіки Крим: затверджено Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 26 травня 2010 року № 1751-5/10 // Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим. – 2010. – № 5. – Ст. 386.

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Указ Президента України від 15 вересня 2005 року № 1276/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 38. – Ст. 2363.

Общественные советы, как механизм участия общественности в работе государственных органов: сб. материалов / Международный центр некоммерческого права; сост. В. Брайт; авт. вступ. ст. Н. Боржелли; авт. вступ. ст. В. Брайт; науч. ред.: Н. Боржелли, А. Ткачук. – Киев: «ИКЦ» Легальный статус», 2004. – 160 с.

Джига Т. В. Розвиток соціального партнерства в країнах ЄС та Україні: порівняльний аналіз / Т. В. Джига // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: наук. вісник: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 50 (№ 8). – С. 621-628.

Lewin L. Governing Trade Unions in Sweden / L. Lewin. – Cambridge: Harvard University Press, 1980. – 180 p.

Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – Ст. 255.

Об Общественной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – №15. – Ст. 1277.

Положення про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України: схвалено на засіданні Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України 1 лютого 2013 року // Сайт Міністерства внутрішніх справ України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs-gr.org.ua/ua/polozhennya.

Про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів: Указ Президента України від 1 вересня 2010 року № 892/2010 // Офіційний вісник Президента України. – 2010. – № 67. – Ст. 2404.


Переглядів анотації: 44
Завантажень PDF: 359
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Нестерович, В. Ф. (2016). Конституційно-правова класифікація консультативно-дорадчих органів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 31-42. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/484
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА