Спеціальні санкції як вид адміністративної відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності

  • Т.В. Філіпенко доктор наук з державного управління, професор, професор ка- федри цивільного та господарського права Донецького юридич- ного інституту МВС України
  • А.С. Філіпенко кандидат юридичних наук, доцент кафедри спеціальних дисци- плін та адміністративної діяльності Донецького юридичного інституту МВС України
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, суб’єкти зовнішньоекономі- чної діяльності, ліцензування, обмеження, спеціальні санкції, штрафи, правопорушен- ня, адміністративна відповідальність

Анотація

У статті визначено підстави та порядок застосування спеціальних са- нкцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, проаналізовано їх приз- начення, надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, що спрямовані на зменшення та профілактику правопорушень у зовніш- ньоекономічній сфері.

Посилання

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон Украї- ни від 23.09.1994 № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

Про затвердження Положення про порядок застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарськоїдіяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: Наказ Міністерства економіки Украї- ни від 17.04.2000 № 52 у редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.05.2015 № 538 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 48. – Ст. 1562.


Переглядів анотації: 1
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Філіпенко, Т., & Філіпенко, А. (2016). Спеціальні санкції як вид адміністративної відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 204-211. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/471
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ