Тимчасовий доступ до речей і документів чи виїмка? Морально-правовий аналіз

  • А.О. Шульга кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримі- нально-правових дисциплін та судових експертиз Донець- кого юридичного інституту МВС України
Ключові слова: заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі дії, ви- їмка, слідчий, прокурор, збирання та перевірка доказів

Анотація

У статті розглянуто проблеми тимчасового доступу до речей і документів та виїмки. Автор намагається визначити ті процесуальні критерії, які в мораль- ному сенсі здатні переконати учасників кримінального провадження, що тим- часовий доступ до речей і документів повинен тлумачитися не тільки як захід забезпечення кримінального провадження, але, і як слідча дія (виїмка).

Посилання

Руденко М. Тимчасовий доступ до речей та документів: правове регу- лювання провадження за новим КПК України. /М. Руденко [Електронний ресурс]. Режим доступу: esnuir.eenu.edu.ua›bitstream/123456789…rudenko.pdf

Лобойко Л.М. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.; Істина, 2005. – 456 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://referati.me/ugolovnyiy-protsess/vijimka-kpk.html

Шемшученко Ю.С. Юридична енциклопедія, виїмка. [Електронний ресурс]. Режим доступу: Головна Юридична енциклопедія – Шемшучен- ко Ю.С. В-вим ВИЇМКА

Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 576 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://scibook.com/ugolovnyiy-protsess/obshuk-vijimka.html

Шепітько В.Ю. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. – Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре»,2001. – 684 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://all-sci.net/kriminalistika/osoblivosti-provedennya-vijimki.html

Д.Н. Балашов Н.М. Балашов, С.В. Маліков. Криміналістика (Підруч- ник), 2005. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pravo.co.nf/osobennosti-proizvodstva-vyiemki-34417.html

Мірошниченко Ю.М. Проблемні питання тимчасового вилучення й арешту майна за новим кримінально-процесуальним законом / Ю.М. Мірош- ниченко / /Порівняльно-аналітичне право. – 2013 – №3. – С. 312.

Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопо- тань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (Ви- тяг). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14

Гумін О.М. Система заходів забезпечення кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом/О.М. Гумін //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №1. – С. 229

Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв ред. Н. В. Жогин. – М.: Юридическая литература, 1973. – 736 с. [Електронний ре- сурс]. - Режим доступу: http://ignorik.ru/docs/teoriya-dokazatelestv-vsovetskom-ugolovnom-processe--otv.html

Тимчасовий доступ до речей і документів (виїмка). [Електронний ре- сурс]. Режим доступу: http://optimum24.com.ua/ua/stati/67-timchasoviydostup-do-richey-i-dokumentiv-viyimka


Переглядів анотації: 2
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Шульга, А. (2016). Тимчасовий доступ до речей і документів чи виїмка? Морально-правовий аналіз. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 170-177. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/456
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА