Роль громадськості у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики в Україні

  • В.Ф. Нестерович доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри Луган-ського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: громадськість, формування, реалізація, державна антикоруп-ційна політика, Україна.

Анотація

У статті розглянуто роль громадськості у формуванні та реалізації дер-жавної антикорупційної політики в Україні. Зроблено висновок, що участь громадськості відіграє вагому та важливу роль у формуванні та реалізації дер-жавної антикорупційної політики. Через стійкі та ефективні формати взаємо-відносин між громадськістю та органами публічної влади формується спів-причетність і співвідповідальність щодо змін у політичному, соціальному, економічному житті країни. У зв’язку з цим уже давно виникла практична необхідність щодо створення інституційних і правових механізмів участі гро-мадськості у формуванні та реалізації державної політики загалом, та антико-рупційної її складової зокрема.

Посилання

Волков В. Общественность: забытая практика гражданского общества / В. Волков // Pro et Contra. – 1997. – № 4. – С. 77-91.

Королько В.Г. Основы паблик рилейшинз / В.Г. Королько. – М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 2000. – 528 с.

Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process (CONF/PLE(2009)CODE1): Adopted by the Conference of INGOs at its meeting on 1st October 2009. – Strasburg, 2009. – 17 p.

Gruning J.E. Excellence in Public Relations and Communications Management / Ed. by James E. Gruning. – Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. – 666 p.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // Відомос-ті Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: затверджено Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2473.

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 18. – Ст. 716.

Федоренко В. Л. Інститути громадянського суспільства та інститут громадських організацій в Україні / В. Л. Федоренко, Я. О. Кагляк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – №№ 4-5. – С. 75-88.

Global Parliamentary Report. The changing nature of parliamentary representation / Lead author Greg Power, Assistant to the lead author Rebecca A. Shoot; Inter-Parliamentary Union; United Nations Development Programme. – Denmark, 2012. – 115 p.

Habermas J. Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats / J. Habermas. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992. – 668 s.


Переглядів анотації: 34
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2016-09-15
Як цитувати
Нестерович, В. (2016). Роль громадськості у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики в Україні . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(75), 5-13. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/435
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА