Криміналістична характеристика посягань на життя працівника правоохоронного органу

  • В. О. Гусєва кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової експертології Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків)
Ключові слова: криміналістична характеристика, посягання на життя працівника правоохоронного органу, обстановка місця злочину, способи вчинення та приховування злочину, особа злочинця і потерпілого

Анотація

На підставі аналізу наукової літератури та практики органів досудового слідства розглянуто деякі елементи криміналістичної характеристики посягань на життя працівника правоохоронного органу (обстановка вчинення злочину, способи вчинення злочину, дані про особу злочинця і потерпілого), визначено їх узаємозв'язок, який носить закономірний характер.

Посилання

Кримінальний кодекс України : Закон від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131. (з поточними змінами). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88. (з поточними змінами). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Салтевский М. В. Криминалистика. В современном изложении юристов : [учеб. и практ. пособие] / М. В. Салтевский – X.: Рубикон, 1997. – 430 с.

Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – 480 с.

Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов – М.: Юристъ, 1997. – 336 с.

Коновалова В. Е. Убийство : искусство расследования / Коновалова В. Е. – Х. : Факт, 2001. – 312 с.

Коновалова В. О. Юридична психологія: [підручник] / Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Право, 2008. – 240 с.

Шепітько В. Ю. Криміналістика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ю. Шепітько. – К. : Ін Юре, 2010. – 496 с.


Переглядів анотації: 54
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2017-09-19
Як цитувати
Гусєва, В. О. (2017). Криміналістична характеристика посягань на життя працівника правоохоронного органу. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(79), 211-216. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/433
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають