Порядок застосування запобіжних заходів до окремої категорії осіб

  • В.Г. Дрозд кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співро- бітник, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем правового забезпечення діяльності ОВС Державного науково-дослідного інституту МВС України
  • В.Ю. Дрозд старший слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області
Ключові слова: запобіжні заходи, підстави застосування, неповнолітні, заходи ме- дичного характеру, судді, народні депутати

Анотація

У статті наведено порядок обрання запобіжних заходів щодо окремої ка- тегорії осіб. Розглянуто проблемні аспекти застосування запобіжних заходів до: неповнолітніх, осіб, щодо яких передбачається застосування примусових заходів медичного характеру, суддів та народних депутатів України. Проана- лізовано чинне Кримінальне процесуальне законодавство України на предмет прогалин та колізій у застосуванні запобіжних заходів до такої категорії осіб.

Посилання

Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування / В. О. Попелюшко // Адвокат. – 2012. – № 9 (144). – С. 4–6.

Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квіт. 2013 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2013. – 328 с. – (Кодекси України).

Зауваження до Кримінального процесуального кодексу України : Ви- сновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України. – Реєстрац. номер 9700 (друге читання) / [Електронний ресурс]. – Режим досту- пу до Зауважень: w1.c1.rada.gov.ua.

Про затвердження нормативно-правових документів з окремих питань щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які стра- ждають на психічні розлади : Міністерство охорони здоров’я України : Наказ № 397 від 08.10.2001 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0215-02


Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Дрозд, В., & Дрозд, В. (2016). Порядок застосування запобіжних заходів до окремої категорії осіб. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 58-66. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/422
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА