«Томогавк» заряджений у бомбарду або новітні технології у вітчизняній правоохоронній системі

  • О. В. Бочковий кандидат юридичних наук, старший дослідник, провідний фахівець науково-дослідної лабораторії правових та організаційно-тактичних проблем ОРД Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: реформування, правоохоронна система, суспільство, протидія злочинності, оперативно-розшукова діяльність, нагляд, контроль, новітні технології, результативність, досвід, менталітет

Анотація

У статті вказується на невідповідність застарілої правоохоронної системи сучасним викликам злочинного світу та новітнім методам їх виявлення. Діючі кримінально-правові та процесуальні засоби протидії злочинності не відповідають реальним потребам забезпечення безпеки суспільства від злочинних проявів. Зауважено, що застосування новітніх технологій та методів протидії злочинності у діючій правоохоронній системі не дасть очікуваного результату через застарілість підходів та умов, за яких здійснюється як досудове, так і судове провадження вже виявлених злочинів. У той же час, використання закордонного досвіду має бути зваженим та таким, що враховую національні, ментальні та історичні особливості українського суспільства. Як результат, збільшується суспільна невдоволеність правоохоронними органами, а злочинці уникають кримінального покарання.

Посилання

Александров А.С. Проститься с эхом СССР /Юбилей как повод новаций //Щит и меч. 2017. Вып. № 2. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ormvd.ru/pubs/100/anniversary-as-an-occasion-for-innovations/

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание 2. Том 19. Авторы: Карл Маркс, Фридрих Энгельс. (Москва: Политиздат, 1961. - Институт Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС) – 670 с.

Концепція вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/vishha/konczepcziya-vdoskonalennyapravnichoyi-(yuridichnoyi)-osviti-dlya-faxovoyi-pidgotovki-pravnika-vidpovidno-doevropejskix-standartiv-vishhoyi-osviti.html

Податкова міліція. Давайте, нарешті, попрощаємося! [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/columns/2017/01/18/617881/

Правовая система Нидерландов. Ответственные редакто¬ ры доктор юридических наук, профессор В. В. Бойцова, доктор юридических наук, профессор Л. В. Бойцова. — М.: Издательство "Зерцало", 1998. — 432 с. 43, 288.

Титаев К., Шклярук М. Российский следователь: призвание, профессия, повседневность : монография / К. Титаев, М. Шклярук. — М. : Норма, 2016. — 192 с.


Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Бочковий, О. В. (2017). «Томогавк» заряджений у бомбарду або новітні технології у вітчизняній правоохоронній системі. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 273-280. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/352