Слідова картина незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель

  • Д. А. Морозов
Ключові слова: слідова картина, незаконний обіг наркотиків, психотропних речовин, наркомісткі рослини, посів або вирощування снотворного маку чи конопель

Анотація

У статті на основі вивчення наукових джерел та слідчої практики визначено і систематизовано типові групи матеріальних слідів незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель. Розглядається слідова картина протиправного культивування нарковмісних рослин, а також її зберігання, транспортування та обробки. Досліджено питання щодо слідів, які можуть бути залишені на предметах (знаряддях) злочину під час посіву, вирощування та збирання урожаю. Встановлено групу слідів, що вказують на присутність особи злочинця на місці вчинення злочину.

Посилання

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення. – Генеральна прокуратура України: офіц. веб-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html

Возгрин И. А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений / И. А. Возгрин // Вопросы профилактики преступлений. – Л., 1977. – С.60-67.

Кузьмічов В. С. Криміналістика : [навч. посіб.] / Кузьмічов В. С., Прокопенко Г. І.; [за заг. ред. В. Г. Гончаренка та Є. М. Мойсеєва]. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

Салтевський М. В. Навчально-довідковий посібник з криміналістики / М. В. Салтевський, В. Г. Лукашевич, В. М. Глібко. – К. : ВІПОЛ, 1994. – 180 с.

Густов Г. А. Моделирование в работе следователя : учебное пособие / Г. А. Густов. – Ленинград, 1988. – 176 с.

Кримінальне провадження №120151000040015958 Дніпровського УП ГУНП України в м. Києві. за ч.3 ст.309 та ч.1 ст.310 КК України.

Технологія вирощування конопель. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/75675/agropromislovist/konopli

Вирок Теофіпольського районного суду Хмельницької області від 4 листопада 2013 року: Кримінальна справа № 685/1165/13-к. – Єдиний державний реєстр судових рішень: офіц. веб-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://reyestr.court.gov.ua/Review/34664799

Кримінальне провадження № 12014120310000400 СВ Олександрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області за ч. 2 ст. 310 КК України.

Кримінальна справа 243/9571/13-к за ч.2 ст.307, ч.2 ст. 310 КК України, розглянута 11 грудня 2013 року Слов’янським міськрайонний судом Донецької області.

Кримінальне провадження №12014240090000162 СВ Білогірського РВ УМВС України в Хмельницької області за ч.2 ст. 310 КК України.

Закон України „Про насіння і садивний матеріалˮ : за станом на 19 верес. 2013 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 19 с.

Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 282. – Верховна рада України: офіц. веб-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/282-2016-%D0%BF


Переглядів анотації: 123
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Морозов, Д. А. (2017). Слідова картина незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 249-259. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/349
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ