Тактичні аспекти пошуку оперативнорозшукової інформації під час протидії злочинам, пов’язаним з терористичною діяльністю

  • А. М. Лисенко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків)
  • І. В. Лисенко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Національного технічного університету «ХПІ» (м. Харків)
Ключові слова: тероризм, оперативно-розшукова інформація, злочини, пов'язані з терористичною діяльністю

Анотація

Стаття присвячена узагальненню напрямів збору та використання оперативно-розшукової інформації у протидії злочинам, пов’язаним з терористичною діяльністю, визначенню змісту такої інформації та її значення для протидії досліджуваним злочинам. У статті здійснено розподіл збору оперативно-розшукової інформації на стратегічний і тактичний рівні, визначено джерела отримання даної інформації та напрями її використання.

Посилання

Антипенко В. Ф. Теории мирового развития и антитеррористическое право. Логика сопрягаемости : монография / В. Ф. Антипенко. – К., 2007. – 440 с.

Ємельянов В. П. Злочини терористичної спрямованості (тероризм) : монографія / В. П. Ємельянов. – Х. : Рубікон, 1997. – 160 с.

Преступления террористической направленности: уголовное преследование на досудебных стадиях / [Иванов В. И., Корсаков К. А., Серова Е. Б. и др.] ; под научной редакцией О. Н. Коршуновой. – СПб. : Издательство «Юрид. центр Пресс», 2003. – 435 с.

Ліпкан В. А. Боротьба з тероризмом : навч.-практ. посібник / В. А. Ліпкан, Д. Й. Никифорчук, М. М. Руденко. – К. : Знання України, 2002. – 254 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / за ред. М. Л. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Каннон, 2001. – 1104 с.

Мукоіда Р. В. Організаційно-тактичні засади протидії злочинам, пов’язаним з терористичною діяльністю : дис. … кандидата юрид. наук : 21.07.04 / Мукоіда Руслан Вікторович. – Одеса, 2008. – 229 с.

Семикін М. В. Створення терористичної групи чи терористичної організації як різновид тероризму / М. В. Семикін // Вісник національного університету внутрішніх справ. – Х., 2002. – № 19. – С. 13–15.

Солодовников С. А. Терроризм и организованная преступность : монография / С. А. Солодовников. – М. : Закон и право, 2008. – 176 с.

Гузиков В. Г. Особенности технико-криминалистического обеспечения пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом : дисс. … кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Гузиков Владимир Геннадьевич. – Волгоград, 2003. – 191 с. 10. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18.02.1992 № 2135-XII / Відомості Верховної Ради України. – К., 1992. – № 22. – Ст. 180.


Переглядів анотації: 38
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Лисенко, А. М., & Лисенко, І. В. (2017). Тактичні аспекти пошуку оперативнорозшукової інформації під час протидії злочинам, пов’язаним з терористичною діяльністю. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 206-215. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/346
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ