Дотримання прав особи, видача (екстрадиція) якої запитується, з урахуванням практики європейського суду з прав людини

  • М. Й. Кулик кандидат юридичних наук, доцент кафедри досудового розслідування навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)
Ключові слова: затримання, екстрадиція, права особи, жорстоке поводження, Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Анотація

Стаття присвячена аналізу практики Європейського суду з прав людини щодо порушень державою гарантованих Європейською конвенцією прав при вирішенні питання про екстрадицію особи. Під час вирішення питання про екстрадицію уповноважені правоохоронні органи України мають враховувати ситуацію з дотриманням прав людини у запитуючій державі, зокрема щодо жорстокого поводження. Для цього як джерела оцінки ситуації на предмет жорстокого поводження в контексті статті 3 Європейської конвенції рекомендується використовувати матеріали неурядової організації «Міжнародна Амністія»; інформацію від урядових джерел, включаючи Державний департамент США; матеріали Гельсінської Федерації з прав людини тощо. Визначено фактори, що впливають на гарантії дотримання основоположних прав і свобод особи, та які необхідно враховувати при прийняті Україною рішення про екстрадицію. Це законність затримання з метою екстрадиції; гарантування безпеки у разі екстрадиції особи (в контексті статті 3 Європейської конвенції); гарантування справедливого судового розгляду у разі видачі особи (в контексті статті 6 Європейської конвенції); вичерпання та ефективність національних засобів захисту.

Посилання

Міжнародний розшук та видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення: навчальний посібник / І.В. Басиста, В.І. Галаган, О.М. Калачова, Л.В. Максимів. – Івано-Франківськ, 2015. – 235 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 : офіц. текст : за станом на 6 червня 2015 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran42#n42.

К. проти Бельгії (K. v. Belgique) : рішення Європейського суду з прав людини від 5 липня 1984 року у справі за скаргою № 10819/84 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/eng.

Кабулов проти України : рішення Європейського суду з прав людини від 19 листопада 2009 року у справі за скаргою № 41015/04 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_881/page.

Солдатенко проти України : рішення Європейського суду з прав людини від 23 жовтня 2008 року у справі за скаргою № 2440/07 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_504.

Амюр проти Франції (Amuur v. France) : рішення Європейського суду з прав людини від 25 червня 1996 року у справі за скаргою № 19776/92 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/eng

Салах Шеех проти Нідерландів (Salah Sheekh v. the Netherlands) : рішення Європейського суду з прав людини від 11 січня 2007 року у справі за скаргою № 1948/04 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/eng.

Гарабаєв проти Росії (Garabayev v. Russia) : рішення Європейського суду з прав людини від 8 вересня 2005 року у справі за скаргою № 38411/02 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.srji.org/resources/search/38/.

Сааді проти Італії (Saadi v. Italy) : рішення Європейського суду з прав людини від 28 лютого 2008 року у справі за скаргою № 37201/06 [Електронний ресурс] –Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/eng.

Чайковський проти України : рішення Європейського суду з прав людини від 15 жовтня 2009 року у справі за скаргою № 2295/06 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_551.

Данкевич проти України : рішення Європейського суду з прав людини від 29 квітня 2003 року у справі за скаргою № 40679/98 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.eurocourt.org.ua/Article.asp?AIdx=680.

Кримінальний процесуальний кодекс України : офіц. текст : за станом на 6 червня 2015 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу до сайту : http://www.zakon.rada.gov.ua//..


Переглядів анотації: 236
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Кулик, М. Й. (2017). Дотримання прав особи, видача (екстрадиція) якої запитується, з урахуванням практики європейського суду з прав людини. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 198-206. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/345
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ