Кримінально-правове попередження злочинності серед людей похилого віку

  • В. Р. Кравець кандидат юридичних наук, доцент, декан Криворізького факультету НУ «Одеська юридична академія», заслужений юрист України (м. Кривий Ріг)
  • М. Ю. Веселов кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького факультету НУ «Одеська юридична академія» (м. Кривий Ріг)
  • А. В. Потапенко студент Криворізького факультету НУ «Одеська юридична академія» (м. Кривий Ріг)
Ключові слова: вік, злочинність, кримінальна відповідальність, особи похилого віку, попередження злочинності

Анотація

У статті приведено кримінологічний аналіз сучасного стану злочинності людей похилого віку. Досліджено особливості кримінально-правового попередження злочинності серед людей похилого віку, а також значення похилого віку для призначення особі кримінального покарання та його відбування. Сформульовано низку рекомендацій, спрямованих на удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства України у сфері попередження злочинності людей похилого віку.

Посилання

Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за січень – листопад 2016 року / Генеральна прокуратура України // Офіційний сайт Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112661&libid=100820&c=edit&_c=fo.

Населення (1990-2016) : демографічна та соціальна статистика / Держстат України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html.

Андрушко А. В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. В. Андрушко ; ДНДІ МВС України. – К., 2010. – 20 с.

Ситковская О. Д. Психология уголовной ответственности : учебн. пособ. / О. Д. Ситковская. – М. : Изд-во Норма, 1998. – 278 с.

Разумов П. В. Криминологическая характеристика геронтологической преступности и меры ее предупреждения : дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / П. В. Разумов ; Ставропольский гос. ун-т. – Ставрополь, 2005. – 192 с.

Барсукова О. В. Старческая преступность и преступления против лиц пожилого возраста (криминологические и уголовно-правовые проблемы) : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. В. Барсукова ; Юрид. ін.-т Дальневосточного гос. ун-та. – Владивосток, 2003. – 27 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dslib.net/kriminal-pravo/starcheskaja-prestupnost-iprestuplenija-protiv-lic-pozhilogo-vozrasta.html


Переглядів анотації: 44
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Кравець, В. Р., Веселов, М. Ю., & Потапенко, А. В. (2017). Кримінально-правове попередження злочинності серед людей похилого віку. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 193-198. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/344
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ