Організація і тактика огляду вогнепальної зброї і боєприпасів на місці їх виявлення

  • В. В. Коваленко кандидат юридичних наук, доцент, учений секретар секретаріату Вченої ради, професор кафедри загальноюридичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: вогнепальна зброя, боєприпаси, спеціаліст-баліст, огляд місця події, обшук, протокол

Анотація

Статтю присвячено розгляду організаційних і тактичних аспектів огляду вогнепальної зброї і боєприпасів на місці їх виявлення у рамках проведення таких слідчих (розшукових) дій, як огляд місця події та обшук при розслідуванні незаконного обігу вогнепальної зброї і боєприпасів. Визначено мету огляду (обшуку). Обґрунтовано доцільність залучення до даних слідчих (розшукових) дій спеціаліста-баліста. Звернуто увагу на необхідність суворого дотримання правил безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами. Надано рекомендації щодо фіксації у протоколі відповідної слідчої (розшукової) дії та упакування виявленої зброї і боєприпасів.

Посилання

Ищенко Е. П. Криминалистика: Учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е. П. Ищенко - М. : Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. - 748 с.

Криміналістика (криміналістична техніка) : Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. Г. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. - К. : МАУП, 2001. - 216 с.

Лук’янчикова В. Є. Взаємодія працівників поліції (слідчого, оперативного працівника) з працівниками експертної служби МВС України при проведенні огляду у кримінальних провадженнях, пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї / В. Є Лук’янчикова, Б. Є. Лук’янчиков // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матер. постійн. діюч. методол. семінару (м. Миколаїв, 3-4 червня 2016 р.) ; упоряд. к.ю.н., проф. Б. І. Бараненко. – Суми: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 201-208.

Наказ МВС України від 05.11.2016 № 1339 «Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події», Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за № 1392/27837. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15

Разумов Э. А. Осмотр места происшествия : справочно-методическое издание / Э. А. Разумов, Н. П. Молибога. - К. : РИО МВД Украины, 1994. - 672 с.

Справочник следователя. Осмотр места происшествия / Под ред. А. И. Попова. – М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.


Переглядів анотації: 186
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Коваленко, В. В. (2017). Організація і тактика огляду вогнепальної зброї і боєприпасів на місці їх виявлення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 182-190. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/343
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ