Електронні сліди : поняття та види

  • Г. К. Авдєєва кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)
  • С.В. Стороженко провідний розробник програмних продуктів, українського відділення компанії L1 Technologies, Inc., San Diego, USA (м. Харків)
Ключові слова: електронний слід, цифровий електронний слід, комп’ютерні злочини, інфомаційні технології

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності електронних слідів в криміналістиці, визначенно поняття даного терміну. Розглянуто характеристики електронних слідів неправомірного доступу до роботи комп’ютерних систем та систем дистанційного банківського обслуговування. Запропоновано шляхи пошуку інформації щодо злочинця за його слідами в цифровому інформаційному просторі. Сформульовано авторське визначення терміну «цифровий електронний слід», що являє собою матеріальний невидимий слід, який може бути виявлений, зафіксований і досліджений за допомогою цифрових електронних пристроїв та містить будь-яку криміналістично-значущу інформацію (відомості, дані), зафіксовану в електронній цифровій формі на матеріальному носії.

Посилання

Шило О. Г. Проблемні питання досудового розслідування злочинів, учинених із застосуванням комп’ютерних технологій та/або використанням мережі інтернет // Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні (матеріали «круглого столу» м. Харків, 19 квіт. 2016 р.) / за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. - С. 10-13.

Кібератаки на Україну коштують мільйони доларів. [Текст] . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://detector.media/infospace/article/122774/2017-02-02-kiberataki-na-ukrainukoshtuyut-milioni-dolariv-sbu/. – Заголовок з екрану.

Вражаюча сума, яку торік вкрали в українців кібершахраї: найпоширеніші злочинні схеми. [Текст] . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.expres.ua/news/2017/01/26/225031-vrazhayucha-suma-torik-vkralyukrayinciv-kibershahrayi-nayposhyrenishi. – Заголовок з екрану.

Ви стали жертвою інтернет-шахраїв? // Сайт Національної поліції України [Текст] . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/896018. – Заголовок з екрану.

Див., наприклад: Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. - 215 с.; Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Воронеж, 2010. - 24 с.; Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Воронеж, 2001. - 39 с.; Смушкин А.Б. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. 2012. - №8. - С. 43-45 .; Сукманов В.О. Сущность, понятие и виды электронно-цифровых следов, используемых в раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Калининградского юридического института МВД России. С. 104–107.; Борисов В.В. Особенности фиксации информационных следов в практике защиты информации // Известия Южного федерального университета. Технические науки. Т.94. - 2009. - №5. - С. 164–168., c. 164–168; Шаповалова Г.М. Воз-можность использования информационных следов в криминалистике (вопросы теории и практики): дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. – 22 с.; Лыткин Н.Н. Использование компьютерно-технических следов в расследовании преступлений против собственности: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. – 22 с. та ін.

Див., наприклад: Вехов В. Б., Смагоринский Б. П., Ковалев С. А. Электронные следы в системе криминалистики Су-дебная экспертиза. Выпуск 2 (46) 2016 : научно-практический журнал. — Волгоград : ВА МВД России, 2016. — С. 10-19; Веліканов С. В. До поняття електронного сліду в криміналістиці // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 27 лист. 2015 р. / редкол.: С. Є. Кучерина (голов. ред.), В. В. Фєдосєєв (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. № 7. – С. 241-244 та ін.

DDoS-атака (атака типу «відмова в обслуговуванні», від англ. Distributed Denial of Service) - атака одночасно з великої кількості комп'ютерів на обчислювальну систему з метою створення таких умов, при яких легальні користувачі системи не можуть дістатися системних ресурсів (серверів). – Див.: Дремлюга Р.И. Интернет-преступность: моногр. [Текст] / Р.И. Дремлюга. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. – С. 23.

Транзакція - банківська операція, що полягає в переказі грошових коштів з одного рахунку на іншій. – Див.: Финансовый словарь. [Текст] . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finance.sci-lib.com/. – Заголовок з екрану.

Інтернет-провайдер (провайдер; від англ. internet service provider, скор. ISP — постачальник інтернет-послуги) — організація, що надає послуги доступу до мережі Інтернет і інші пов'язані з Інтернетом послуги.

SMS [англ. Short Messaging Service — «служба коротких повідомлень»] - технологія, яка здійснює приймання та передавання коротких текстових повідомлень за допомогою мобільного телефону. – Див.: Англо-русский словарь по вычислительной технике и программированию (The English-Russian Dictionary of Computer Science): около 55 тыс. статей. - 8-е изд., испр. и доп. © ABBYY, 2008; © Масловский Е.К., 2008. [Электронная версия]. – Заголовок з екрану.

Див.: Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» : Указ Президента України від 15.03.2016 р. № 96/2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/96/2016. – Заголовок з екрану.


Переглядів анотації: 232
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Авдєєва, Г. К., & Стороженко, С. (2017). Електронні сліди : поняття та види. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 169-176. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/341
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ