До питання про умови реалізації принципів виборчого права та можливість оскарження їх порушень

  • К. О. Павшук кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)
Ключові слова: гарантії реалізації виборчих прав, захист виборчих прав, виборчі спори, оскарження порушень виборчого законодавства

Анотація

У статті розглянуто умови реалізації принципів виборчого права в Україні в частині можливості оскарження їх порушень. Проаналізовано правові, інституційні та процедурні гарантії забезпечення реалізації цих принципів відповідно до міжнародних стандартів. З'ясовано основні недоліки національної моделі оскарження порушень виборчих прав громадян, а також надані пропозиції щодо їх усунення.

Посилання

Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 1998 р. № 1-рп/98 у справі за конституційними поданнями народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про вибори народних депутатів України) // Офіційний вісник України. – 1998. – № 23. – С. 93, ст. 850. – Код акту 5484/1998.

Манен Б. Принципы представительного правления / Б. Манен; пер. с англ. Е. Н. Рощина ; науч. ред. О. В. Хархордин. – СПб. : Изд.-во Европ. ун-та в СанктПетербурге, 2008. – 323 с.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи / пер. С. Кальченко [та ін.] ; ред. Ю. Ключковський. − Вид. 2-ге, випр. і доп. − К. : Логос, 2009. − 500 с.

Буроменський М.В., Веніславський Ф.В., Колісник В.П., Сердюк О.В. Судове вирішення виборчих спорів в Україні (за результатами виборів 2002 р.). – 40 с. [Електронний ресурс] − Режим доступу : www.iahr.com.ua/files/works_docs/9.pdf

Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ. Місія зі спостереження за виборами України. Позачергові вибори народних депутатів України, 26 жовтня 2014 р. Проміжний звіт 19 вересня-7 жовтня 2014 року [Електронний ресурс] − Режим доступу : http://www.osce.org/uk/odihr/elections/ukraine/125409?download=true

Попередній звіт: розгляд виборчих спорів в Україні [Електронний ресурс] − Режим доступу : http://electioninfo.org.ua/nodes/nodes/view/type:news/slug:poperedny-zvt-rozglyadviborchih-sporv-v-ukran

Фінальний звіт розгляд виборчих скарг в Україні дострокові вибори до Верховної Ради України [Електронний ресурс] − Режим доступу : http://cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:final-report

Доповідь про виборче законодавство та виборчу адміністрацію у Європі // Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : Матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи : пер. з англ. / за ред. Ю. Ключковського. – Вид. 2-е, випр. і доповн. – К., 2009. – С. 142-198.

Рішення Конституційного Суду від 19.10. 2009 р. № 26-рп/2009 у справі за конституційними поданнями Президента України та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про вибори Президента України», «Про Державний реєстр виборців», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України» та Кодексу адміністративного судочинства України (справа про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України) [Електронний ресурс] − Сайт Верховної Ради України. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v026p710-09/page2

Звіт. Розслідування злочинів, пов’язаних із виборчим процесом 2014 р. [Електронний ресурс] − Режим доступу : https://www.oporaua.org/vybory/vyborydo-verkhovnoi-rady-2014/7993-zvit-rozsliduvannja-zlochyniv-povjazanyh-iz-vyborchymprocesom-2014-r

Тимошенко І. В. Проблемні питання визначення статусу виборчих комісій та їх членів як суб’єктів юридичної відповідальності / І. В. Тимошенко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1 (1). – С. 36–41.

Бакумов О.С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації : монографія / О. С. Бакумов ; МОН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. –Харків : Право, 2015. – 248 с.

Ковач проти України. Рішення Європейського суду з прав людини від 07.02.2008 р. [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_452

Голова ЦВК: рішення ВАСУ про позбавлення депутатів мандатів може викликати колапс судової системи [Електронний ресурс] − Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/73635

Про вибори народних депутатів України : Закон України [Електронний ресурс] − Сайт Верховної Ради України. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/print1474392262130602


Переглядів анотації: 166
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Павшук, К. О. (2017). До питання про умови реалізації принципів виборчого права та можливість оскарження їх порушень. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 158-168. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/340
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають