Поліцейське забезпечення екологічної безпеки: правові питання

  • В. М Комарницький доктор юридичних наук, професор, ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
  • М. І. Єрофеєв кандидат юридичних наук, науковий співробітник науководослідної лабораторії правових та організаційно-тактичних проблем ОРД Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: Національна поліція, екологічна безпека, екологічне правопорушення, природоохоронні заходи

Анотація

Розглянута роль поліції у забезпеченні екологічної безпеки, проаналізовані заходи природоохоронного характеру, що здійснює поліція відповідно до своїх повноважень, аргументовані пропозиції щодо удосконалення правового регулювання діяльності поліції у даній сфері.

Посилання

З цього питання див. також: Зозуля І. В. Закон України «Про Національну поліцію»: публічна чи громадська безпека? [Електронний ресурс] / І. В. Зозуля, О. І. Довгань // Форум права. – 2015. – № 5. – С. 85–92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_іndex.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 34-35. – Ст. 458.

Про ветеринарну медицину : Закон України від 25.06.1992 № 2498-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. - Ст. 531.

Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події : наказ МВС України від 22.08.2016 № 859 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 77. – Ст. 2583.

Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України від 13.07.2000 № 1908-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42. – Ст. 348.

Про Національну поліцю : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015 - № 40-41. – Ст. 379.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. –№ 39. – Ст. 351.

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

Про перевезення небезпечних вантажів : Закон України від 06.04.2000 № 822 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. –№ 28. – Ст. 222.

Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16.03.2000 № 1550-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. –№ 43. – Ст. 1353.

Турлікьян Т. В Україні може з’явитися екологічна поліція [Електронний ресурс] / Т.В. Турлікьян. – Режим доступу: http://ecotown.com.ua/news/V-Ukrayinimozhe-z-yavytysya-ekolohichna-politsiya/


Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Комарницький, В. М., & Єрофеєв, М. І. (2017). Поліцейське забезпечення екологічної безпеки: правові питання. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 151-158. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/339
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА