Реалізація права особи на безоплатну правову допомогу в провадженні у справах про адміністративні правопорушення

  • Ю. О. Данилевська кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг)
Ключові слова: безоплатна правова допомога, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, провадження у справах про адміністративні правопорушення

Анотація

У статті розглядається право особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. На підставі аналізу положень Закону України від 02 червня 2011 року № 3460 «Про безоплатну правову допомогу» та Кодексу України про адміністративні правопорушення зроблено висновок про неузгодженість між нормами цих законодавчих актів та недосконалість врегулювання питання щодо права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на отримання безоплатної вторинної правової допомоги в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Посилання

Адміністративні правопорушення в Україні у 2015 році : статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – Київ, 2016. – 204 с. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт «Державна служба статистики України». – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Личко В. С. Поняття та види правової допомоги в Україні: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Валерія Сергіївна Личко. – Одеса, 2013. – 24 с.

Хмелевська Н. В. Теоретичні й нормативно-прикладні основи забезпечення правової допомоги адвокатом в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Наталя Володимирівна Хмелевська. – К., 2013. – 19 с.

Горкава В. В. Право на захист у провадженні у справах про адміністративні правопорушення та гарантії його реалізації : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Влада Владиленівна Горкава. – Ірпінь, 2015. – 20 с.

Весельська Т. Ф. Адміністративні процедури затримання, огляду, вилучення та їх оскарження в адміністративному судочинстві : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тетяна Федорівна Весельська. – Київ, 2010. – 21 с.

Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2011 року № 10- рп/2011 у справі № 1-28/2011 за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень ст. 263 КУпАП та п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію» (справа про строки адміністративного затримання) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал «Верховна Рада України». – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-11.

Ващук Я. В. Захисник в адміністративно-деліктному провадженні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ярослав Вікторович Ващук. – Київ, 2012 [Електронний ресурс] / сайт «Моя дисертація». – Режим доступу: https://mydisser.com/en/catalog/view/13443.html.

Крикун О. В. Адміністративно-правовий статус учасників проваджень у справах про адміністративні правопорушення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ольга Володимирівна Крикун. – Київ, 2011. – 235 с.

Коломоєць Т. О. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення : монографія / Т. О. Коломоєць, Р. В. Сінєльник. – К.: Істина, 2008. – 184 с.

Адміністративна відповідальність Україні : навчальний посібник / [В. М. Бесчастний, О. М. Мердова, А. П. Сахно], за заг. ред. В. М. Бесчастного. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2015. – 204 с.

Адміністративна відповідальність : навчальний посібник / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2011. – 184 с.

Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу : навчальний посібник / О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 208 с.

Гнатюк С. С. Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури : монографія / С. С. Гнатюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 156 с.


Переглядів анотації: 122
Завантажень PDF: 191
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Данилевська, Ю. О. (2017). Реалізація права особи на безоплатну правову допомогу в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 109-119. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/332
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ