Гарантування права на захист на початковому етапі розслідування

  • Ю. В. Терещенко кандидат юридичних наук, заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи навчальнонаукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)
Ключові слова: право на захист, свідок, підозрюваний, початковий етап розслідування, Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Анотація

У статті проаналізовані рішення Європейського суду з прав людини, практика національних судових установ, чинне кримінальне процесуальне законодавство України щодо гарантування права на захист на початковому етапі розслідування в умовах неочевидності причетності особи до вчинення кримінального правопорушення. Досліджені наслідки невідповідності фактичного статусу особи у кримінальному провадженні її юридичному процесуальному становищу крізь призму гарантування їй права на захист, дотримання вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Виокремленні фактори, які необхідно враховувати задля гарантування права особі на захист, зокрема на початковому етапі розслідування кримінального провадження.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України : офіц. текст : за станом на 6 червня 2015 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу до сайту : http://www.zakon.rada.gov.ua//.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 : офіц. текст : за станом на 6 червня 2015 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran42#n42.

Тіхонов проти України : рішення Європейського суду з прав людини від 10 березня 2016 року у справі за скаргою № 17969/09 [Електронний ресурс] // // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_b13.

Собко проти України : рішення Європейського суду з прав людини від 17 березня 2016 року у справі за скаргою № 15102/10 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_b24.

Трутень проти України : рішення Європейського суду з прав людини від 23 червня 2016 року у справі за скаргою № 18041/08 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%B8.pdf.

Чопенко проти України : рішення Європейського суду з прав людини від 15 квітня 2015 року у справі за скаргою № 17735/06 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_a59.

Brusco v. France : Judgment of European Court of human rights 14.10.2010, Applicaton namber 1466/07 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Європейського суду з прав людини. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/eng.

Галаган В.І. Встановлення процесуального статусу окремих осіб, які беруть участь у досудовому провадженні / В.І.Галаган, О.М. Калачова. Монографія. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2012. – 212 с.

Толочко О. Гуманізація доказування у кримінальному провадженні / Олександр Толочко // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 4. – С. 187-196.

Постанова Верховного Суду України від 9 червня 2016 року у справі № 5- 360кс15 за заявою Яременко О.В. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховного Суду України. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/B2B4E3B408D62CBBC2257FF4003D556B.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18 червня 2015 року у справі № 5-1510км15 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт: Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45396172.


Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Терещенко, Ю. В. (2017). Гарантування права на захист на початковому етапі розслідування. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 89-97. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/330
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА