Запровадження електронного суду – помітний крок до підвищення ефективності судочинства в Україні

  • В. М Пекарчук доктор історичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Академії державної пенітенціарної служби (м.Чернігів)
  • Н. В. Пушенко слухач магістратури юридичного факультету Академії Державної пенітенціарної служби (м.Чернігів)
Ключові слова: електронний суд, інформаційні технології, електронна подача документів, судочинство, електронний документообіг

Анотація

У статті проаналізовано закладання основ нової парадигми судочинства в Україні – запровадження електронного суду, інтеграцію останніх досягнень в області мережевих технологій у судочинство та вдосконалення існуючої нормативно-правової бази стосовно визначення процедури електронної взаємодії судів з державними органами та установами й учасниками процесу, як загальної тенденції світової практики і на цій основі збільшення ступеня прозорості системи правосуддя та підвищення довіри до неї з боку суспільства.

Посилання

Концепція електронного суду України. Державне підприємство «Інформаційні судові системи», 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbs.org.ua/files/koncept_d.pdf.

Решетняк В. И. Электронная форма подачи документов в суд (опыт зарубежного гражданского судопроизводства) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w.pc-forums.ru/h207.html.

В Одесских судах рассказали, сколько сэкономили благодаря электронному судопроизводству / Закон и бизнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zib.com.ua/.

Подача документов и ознакомление с делом должно быть доступно через Интернет / «Право ТВ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravotv.ua/.

Електронний суд на 90% знизить корупційні ризики / УНН-Центр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://region.unn.ua/.

Іващенко О.В. Інформування учасників кримінального провадження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук за спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність» / О.В. Іващенко. – Одеса, 2013. – 20 с.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402- VIII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.


Переглядів анотації: 83
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Пекарчук, В. М., & Пушенко, Н. В. (2017). Запровадження електронного суду – помітний крок до підвищення ефективності судочинства в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 82-89. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/329
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА