Мета прокурорського самоврядування крізь призму європейського законодавства

  • Є. А. Безкровний кандидат юридичних наук, викладач відділу підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури Національної академії прокуратури України (м. Київ)
Ключові слова: прокурорське самоврядування, форми, Всеукраїнська конференція працівників прокуратури, Рада прокурорів України, закон

Анотація

У статті аналізується законодавче закріплення прокурорського самоврядування в Європейських країнах та у Законі України «Про прокуратуру». Розкривається головна мета функціонування органів прокурорського самоврядування, яка полягає в забезпеченні незалежності прокурорів у їх діяльності. Надаються пропозиції щодо вирішення проблем, які обумовлені реалізацією правових норм про прокурорське самоврядування, шляхом внесення законодавцем відповідних змін та доповнень до Закону України «Про прокуратуру».

Посилання

Прокурорське самоврядування: моногр. / [І.М. Козьяков, А.М. Мудров,О.О. Долгий та ін.]. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 60 с.

Маслова О. Професійнe самоврядування як гарантія незалежності прокурорів і суддів: порівняльний аспект / О. Маслова // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 4. – С. 113–121.

Дрогомирецька Л.С. Поняття та основи прокурорського самоврядування в Україні / Л.С. Дрогомирецька // Право. – 2015. – № 1. – С. 132–138.

Мычко Н.И. Европейская система прокуратур / Н.И. Мычко, Н.А. Голова. – Донецк : Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2011. – с. 191 (487 с.).

Грицаєнко Л. Р. Прокуратура в країнах Європи : навчальний посібник / Грицаєнко Л. Р. – К. : БІНОВАТОР, 2006. – с. 26-27 (400 с.). – (Серія «Правознавець»).

Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / за заг. ред. О. А. Банчука. – К. : Атіка, 2012. – 624 с.

Про прокуратуру: закон Естонської Республіки від 22 квітня 1998 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo.org.ua/files/zarub_zakon/Est_PR_1998.pdf.

Про прокуратуру:закон Республіки Польща від 28 січня 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://pravo.org.ua/files/zarub_zakon/Pol_PR_1985.pdf.

Проневич О. С. Інститут прокурорського самоврядування в Республіці Польща / О. С. Проневич // Адміністративне право і процес. – 2014. – № 3(9). –С. 41–51.5.

Про прокуратуру: закон Республіки Молдова від 25 лютого 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.org.ua/files/zarub_zakon/Mld_PR_2008.pdf.

Закон Республіки Словенія «Про службу державного обвинувачення» від

Мычко Н.И. Европейская система прокуратур / Н.И. Мычко, Н.А. Голова. – Донецк : Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2011. – с. 412-413 (487 с.).

Конституція Італії від 22 грудня 1947 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://italia-ru.com/page/konstitutsiya-italyanskoi-respubliki.

Прокурорське самоврядування: моногр. / [І.М. Козьяков, А.М. Мудров,О.О. Долгий та ін.]. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 60 с.

Звіт Венеціанської комісії з Європейських стандартів щодо незалежності судової системи – ч. 2 : Служба обвинувачення (від 17–18 грудня 2010 року). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo.org.ua/2011-07-05-15-26-55/zarubizhne-zakonodavstvo.html.

Подкопаев С. В. Органы прокурорского сообщества: опыт становления в Украине /С. В. Подкопаев // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2013. – № 4. – С. 164–173.


Переглядів анотації: 201
Завантажень PDF: 159
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Безкровний, Є. А. (2017). Мета прокурорського самоврядування крізь призму європейського законодавства. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 37-44. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/322
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА