Генезис конституційно-правового регулювання консультативнодорадчих органів в Україні

  • В. Ф. Нестерович доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: генезис, конституційно-правового регулювання, консультативнодорадчі органи, громадськість, органи публічної влади, Україна

Анотація

У статті розкрито генезис конституційно-правового регулювання консультативно-дорадчих органів в Україні. Вказано, що перші консультативнодорадчі органи в Україні з’явилися вже у період Київської Русі у вигляді «боярських рад», які створювалися при князі. Консультативно-дорадчі органи отримали свій розвиток на українських землях за часів Російської Імперії та Радянського Союзу. Зі здобуттям незалежності України консультативно-дорадчі органи створюються практично при усіх органах публічної влади та отримують своє конституційноправове регулювання. Зроблено висновок щодо необхідності застосування уніфікованого підходу конституційно-правового регулювання консультативнодорадчих органів, які створені при різних органах публічної влади в Україні.

Посилання

Історія держави і права України: Підручник / А.С. Чайковський, В.І. Батрименко та ін.; За ред. Чайковського А.С. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

Атоян О.Н. История государства и права Украины (с древнейших времен до середины ХVII века): Курс лекций / О.Н. Атоян; МВД Украины, ЛИВД. – Луганск: РИО ЛИВД. – 472 с.

Музыченко П.П. История государства и права Украины: Учебное пособие / П.П. Музыченко. – 6-е издание. – К.: «Знання», 2008. – 588 с.

Лурье Е.С. Предпринимательскіе союзы по русскому праву / Е.С. Лурье. – СПб.: Юрид. кн. скл. «Право», 1914. – 48 c.

Програмная рђчь Министра Торговли и Промышленности В.И. Темирязева въ Государственной Думђ 13 февраля 1909 года // Промышленность и торговля. – 1909. – Том. І. – С. 351-362.

Любимов А.П. История лоббизма в России / А.П. Любимов. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2005. – 208 с.

Schmitter Ph. Still the Century of Corporatism? / Ph. Schmitter // The Review of Politics. – 1974. – Vol. 36. – P. 85-131.

Про Національну раду соціального партнерства: Указ Президента України від 27 квітня 1993 року № 151/93 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 5.– Ст. 156.

Про розвиток соціального діалогу в Україні: Указ Президента України: від 29 грудня 2005 року № 1871/2005 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 52. – Ст. 3271.

Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – Ст. 255.

Джига Т. В. Розвиток соціального партнерства в країнах ЄС та Україні: порівняльний аналіз / Т. В. Джига // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: наук. вісник: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 50 (№ 8). – С. 621-628.

Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 599 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 45. – Ст. 1511.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2012. – 256 с.

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Указ Президента України від 15 вересня 2005 року № 1276/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 38. – Ст. 2363.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2013. – 576 с.

Посібник з участі громадськості / Проект «Голос громадськості»; Міжнародний центр перспективних досліджень; За редакцією Д. Холдар та О. Захарченко. – Київ: В-во Дизайн-студія «iMedia», 2002. – 116 с.


Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Нестерович, В. Ф. (2017). Генезис конституційно-правового регулювання консультативнодорадчих органів в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 18-27. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/320
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають