Методологічні підходи дослідження проблем оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель

  • В. В. Дараган кандидат юридичних наук, доцент кафедри оперативно- розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро)
Ключові слова: методологія дослідження; державні закупівлі, оперативно- розшукова протидія; метод

Анотація

Статтю присвячено визначенню та аналізу основних методологічних підходів до дослідження проблем оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель. Було розглянуто та проаналізовано такі методи наукових досліджень: метод діалектики; проблемно-тематичний метод; метод аналізу; системно-структурний метод; соціологічні методи (анкетування, інтерв’ювання); статистичний метод; формально-логічний метод; порівняльний метод (порівняльно-правовий (компаративістський) та порівняльно-історичний); метод моделювання; структурно-логічний метод.

Посилання

Скакун О.Ф. Принципи в методологічному інструментарії загального порівняльного правознавства / О.Ф. Скакун // Право України. – 2013. – 3-4. – С. 49-60.

Кириченко О.В. Методологічні підходи дослідження проблем оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки / О.В. Кириченко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3. - С. 421-427.

Гордиенко В. В. Безопасность России в условиях глобализации (криминологические и социально-правовые проблемы) : дис. … д-ра юрид. наук:спец. 12.00.08 / В. В. Гордиенко. – М., 2005.–399 с.

Антологія наукового забезпечення оперативно-розшукової діяльності: Том І (за матеріалами аналізу дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 1992-2015 роки) : монограф. / В.В. Дараган, В. В. Єфімов, О.В. Кириченко, І.Р. Шинкаренко та ін.. / за заг. ред. проф. І.Р. Шинкаренка. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017.– Ч.2. – 448 с.

Андреев И.Д. Методологические основы познания социальных явлений / Андреев И.Д. – М., 1977. – С. 79-106.

Кушпіт В.П. Типологізація в методології оперативно-розшукової діяльності / В.П. Кушпіт // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 466-471.

Туаровский М.В. Диалектика как метод построения теории // Вопросы философии. – 1965. - № 2. – С. 54-56.


Переглядів анотації: 2
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2017-12-22
Як цитувати
Дараган, В. В. (2017). Методологічні підходи дослідження проблем оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(80), 223-233. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/246
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ