Право як феномен культури: спроба концептуальної самокритики. Стаття перша. Про доцільність постановки проблеми і деякі питання методології та термінології. Частина 1. Про методологію

  • О. М. Литвинов доктор юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і професійної психології Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: право, культура, правознавство, філософія права, критика, методологія

Анотація

Запропоновано варіант критичного перегляду власної концепції права як феномену культури, коли культура інтерпретується як категорія права. Завданням запланованого циклу статей є її критика з урахуванням зауважень, отриманих під час обговорення. Розглянуто питання доцільності постановки проблеми, звідси нагальними стають питання методології з огляду на постулювання значущості культурологічного підходу в правознавстві.

Посилання

Литвинов О. М. Право як феномен культури: спроба філософського осмислення. Луганськ : Янтар, 2014. 800 с.

Козловський А. Новий погляд на право як феномен культури: український ракурс у контексті філософії права Нового часу. Вісник національної академії правових наук України. 2015. № 4 (83). С. 121–125.

Розовський Б. Г. Після прочитання книжки про право в культурі: а чи є право у філософії права? (Полемічні розмірковування Б. Розовського щодо деяких положень монографії О. Литвинова «Право як феномен к ультури: спроба філософського осмислення»). Філософія права і загальна теорія права. 2015. № 1–2. С. 500–511.

Єременко О. Право і безправ’я. Роздуми над книгою Олександра Литвинова «Право як феномен культури: спроба філософського осмислення» . Sententiae : наук. праці Спілки дослідників модерної філософії. 2015. № 1–2 (XXXII-XXXIII). С. 190–196.

Рашидов С. Ф. Про особливості української національної філософії права в культурологічному втіленні – з громадянської точки зору. Киевский центр межкультурной коммуникации. URL: Salam.center/articles/retsenziya-namonografiyu- aleksndra-litvinova.html

Шаповал В. М. [Рецензія]. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України. 2016. № 2 (73). С. 209–210. Рец. на кн.: О. М. Литвинов «Право як феномен культури: спроба філософського осмислення» : монографія. Луганськ : Янтар, 2014. 800 с.

Цицерон Марк Тулий. Тускуланские беседы. URL : http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/phil/tusc2.htm. — Название с экрана.

Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : матеріали Першого всеукр. круглого столу (Львів, 16–17 вересн. 2005 р.). Львів : Край, 2006. 476 c.

Литвинов О. М. Україна : світ повсякденності як основа праворозуміння (щодо феноменологічних підмурків антропології права). Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан,проблеми, перспективи) : статті учасників VІІ Міжнародного «круглого столу» ( Львів, 9–10 грудн. 2011 р.). 2-е вид., випр. та доп. Львів : Галицький друкар, 2012. С. 321–340.

Богачов А. Від перекладача. Філософія сьогодні. Розмови з Ульрихом Беком, Гансом-Ґеоргом Ґадамером, Юргеном Габермасом, Гансом Йонасом, Отфридом Гьофе, Віторіо Гьосле, Ричардом Рорті та іншими. Пер. з нім. А. Л. Богачова. Київ : Альтерпрес, 2003. С. 5–6.

Литвинов О. М. Право як феномен культури : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.12. Харків, 2017. 43 с.


Переглядів анотації: 57
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Литвинов, О. М. (2018). Право як феномен культури: спроба концептуальної самокритики. Стаття перша. Про доцільність постановки проблеми і деякі питання методології та термінології. Частина 1. Про методологію. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 297-304. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/214

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають