Значення та особливості міжнародного співробітництва в процесі протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості

  • Я. О. Морозова кандидат юридичних наук, докторант кафедри ОРД Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків)
Ключові слова: організована злочинність, загальнокримінальна спрямованість, протидія, міжнародне співробітництво

Анотація

Статтю присвячено розгляду значення та особливостей міжнародного співробітництва в процесі протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості. Аргументовано потребу в такій діяльності, а також проаналізовано вітчизняне та міжнародне законодавство. У результаті проведеного дослідження констатовано, що сьогодні аналіз статистичних даних та емпіричного матеріалу дає змогу стверджувати про появу позитивної тенденції в напрямі взаємодії міжнародних правоохоронних організацій з питань протидії організованій злочинності, зокрема загальнокримінальної спрямованості. Зазначено, що результати такої діяльності стають усе більш значними. Висловлено думку щодо потреби вітчизняним правоохоронним органам активізувати роботу в частині обміну інформацією, яка становить взаємний інтерес, з компетентними органами зарубіжних країн.

Посилання

Статут Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу; Статут, Міжнародний документ від 13.06.1956. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_142.

Меркушин В. В. Борьба с транснациональной организованной преступностью : монография. Мн.: Амалфея, 2003. 208 с.

Transnational organized crime. URL: https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime.

Дамирчиев Э. И. Основные направления практической деятельности Европейской полицейской организации (Европол) в сфере борьбы с преступностью. URL: http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=732.

Europol’s role in fighting crime // Report. London, 2003. P.10-11.

Act of the management board of Europol of 15 October 1998 concerning the rights and obligations of liaison officers // Official Journal of the European Communities, № C26/09, Brussels, 1999. P. 86-88.


Переглядів анотації: 13
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Морозова, Я. О. (2018). Значення та особливості міжнародного співробітництва в процесі протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 281-290. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/212
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ