Особливості проведення обшуку при розслідуванні незаконного вирощування або посіву снотворного маку чи конопель

  • Д. А. Морозов викладач циклу загально-правових дисциплін Луганського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: обшук, огляд, проникнення до житла чи іншого володіння особи, посів або вирощування снотворного маку чи конопель

Анотація

У статті на основі вивчення наукових джерел та слідчої практики визначено особливості проведення обшуку при розслідуванні незаконного вирощування або посіву снотворного маку чи конопель. Досліджено питання щодо тактичного, експертного та організаційного забезпечення цієї слідчої (розшукової) дії. Проаналізовано низку найбільш істотних вад під час обшуків у кримінальних провадженнях зазначеної категорії та запропоновано шляхи їх усунення. Надано рекомендації щодо якісного збору доказів, подолання протидії розслідуванню та мінімізації тактичних ризиків.

Посилання

Бабіч Світлана. Нові вимоги до проведення обшуку у 2018 році. URL: http://protokol.com.ua/ru/novi_vimogi_do_provedennya_obshuku_u_2018r_1/

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування: Закон України від 16.11.2017 № 2213-VIII. Дата оновлення: 16.11.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2213-19 (дата звернення 10.03.2018).

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: наказ МВС від 07 липня 2017 року № 575. Верховна Рада України: [офіц. веб-сайт]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17.

Кривонос М. В., Бондар В. С. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : монографія; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2017. 412 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88. Дата оновлення 07.12.2017. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/4651-17/print1514986731379744 (дата звернення 11.03.2018).


Переглядів анотації: 133
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Морозов, Д. А. (2018). Особливості проведення обшуку при розслідуванні незаконного вирощування або посіву снотворного маку чи конопель. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 270-281. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/211
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ