Загальний аналітичний огляд досліджень результатів оперативно- розшукової діяльності та їх використання під час досудового розслідування щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

  • Л. М. Лоневський аспірант кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету №2 Інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів)
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, результати оперативно- розшукової діяльності, розшук, доказ, доказування, ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

Анотація

У статті на підставі аналізу наукових досліджень, які здійснені в теорії оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу, криміналістики, щодо змісту та сутності використання результатів оперативно-розшукової діяльності під час досудового розслідування злочинів і, зокрема під час розслідування щодо ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) визначено питання, які потребують свого з’ясування для формування науково обґрунтованих рекомендацій використання результатів оперативно-розшукової діяльності під час досудового розслідування щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в умовах дії КПК України 2012 року.

Посилання

Квачевський А. Объ уголовномъ преслъдованіи, дознаніи и предварительномї изслъдованіи преступленій по судебным уставамъ 1864 года : теоретическое и практическое руководство. С.Пб.: Тип. Ф.С. Сущинскаго, 1867. Часть вторая. 371 с.

Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс, ЛТД, 2007. 576 с.

Колесниченко А. Н. О соотношении доказывания и оперативно-розыскной деятельности. Социалистическая занонность. 1963. №7. С. 54-55.

Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. Київ.: Вища школа, 1984. 134 с.

Горбачов О. В. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. Харків, 1996. 67 с.

Дидоренко Э. А., Кириченко С. А., Розовский Б. Г. Процессуальный статус ОРД в уголовном судопроизводстве: монография. Луганск: РИО ЛИВД, 2000. 93 с.

Долженков О. Ф., Думко А. Ф., Козаченко І. П. Оперативно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції. Одеса, 2000. 134 с.

Оперативно-розшукова функція податкової міліції ДПА України та її нормативно-правове забезпечення / В.В. Лисенко та ін. Київ: Академія державної податкової служби України, 2000. 416 с.

Лисенко В. В. Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції на етапі реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності та порушення кримінальної справи. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2003. № 24. С. 30-36.

Лисенко В. В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції: (Теорія і практика): монографія. Київ: Логос, 2004. 324 с.

Цимбал П. В. Попередження, виявлення, розкриття та розслідування податкових злочинів: монографія. Ірпінь, 2009. 408 с.

Цимбал Г. П. Взаємодія як умова забезпечення виявлення й розслідування податкових злочинів: дис. канд. юрид. наук. / Національний університет внутрішніх справ. Київ, 2005. 217 с.

Лисенко В. В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування податкових злочинів: дис. докт. юрид. наук. / Київський національний університет внутрішніх справ. Ірпінь, 2005. 400 с.

Лисенко В. В. Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції на етапі реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності та порушення кримінальної справи. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2003. № 24. С.30-36.

Чигрина Г. Л. Джерела доказів у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: дис. канд. юрид. наук. / Національна академія державної податкової служби України. Ірпінь, 2004. 200 с.


Переглядів анотації: 38
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Лоневський, Л. М. (2018). Загальний аналітичний огляд досліджень результатів оперативно- розшукової діяльності та їх використання під час досудового розслідування щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 260-269. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/177
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ