Напрями удосконалення порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення

  • В. В. Кузнєцов аспірант докторантури та аспірантури Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Одеса)
Ключові слова: речові докази, порядок зберігання речових доказів, схоронність тимчасово вилученого майна, зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів

Анотація

У статті, на основі моделювання можливих ситуацій, проаналізовано положення національних нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у сфері зберігання речових доказів стороною обвинувачення при проведенні кримінального провадження. На основі виявлених недоліків розглянуто напрями удосконалення порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення та запропоновано конкретні зміни до чинного кримінального процесуального законодавства України.

Посилання

Порядок. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651 -VI зі змінами станом на 02.02.2014. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.

Ковальчук С. А. Сущность и содержание хранения вещественных доказательств в уголовном производстве Украины. Європейські перспективи. 2015. № 7. С. 107-113.

Хахуцяк О. Ю. Речові докази в новому Кримінальному процесуальному кодексі України. Адвокат. 2013. № 6 (153). С. 46-48.

Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2007. 528 с.

Ляш А. А. Вещественные доказательства в досудебных стадиях уголовного процесса: учебное пособие. Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1991. 80 с.

Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#n19.


Переглядів анотації: 11
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Кузнєцов, В. В. (2018). Напрями удосконалення порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 251-260. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/176
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ