Теоретична основа формування нових підходів до скорочення злочинності в Україні

  • М. Г. Колодяжний кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (м. Харків)
Ключові слова: теорія запобігання злочинності, західна кримінологія, нові форми профілактики злочинності, стратегія зменшення можливостей учинення злочинів

Анотація

У статті здійснено спробу узагальнення теоретичних напрацювань західних кримінологів щодо розробки різних форм запобігання злочинності, які є відносно новими для вітчизняної правозастосовної практики. Подано загальний аналіз стратегії зменшення можливостей учинення злочинів, надано визначення її поняття, перелічено складові.

Посилання

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию: [сб. материалов]: в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины; НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. В.В. Сташиса; кол. сост.: В. В. Голина, М. Г. Колодяжный; под общ. ред. В.В. Голины. Кн. 2. Киев: Ред. журн. «Право Украины» ; Харьков: Право, 2013. 184 с.

The Principles of Policing (1829). URL: https://improvingpolice.wordpress.com/2015/04/19/the-principles-of-policing-1829/ (дата звернення: 05.03.2018).

Sutherland E. H. Principles of criminology / 4-th ed. Chicago: J. B. Lippincott . 1947. 643 р.

Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House, 1961. 472 p.

Jeffery C. R. Crime prevention through environmental design. Beverly Hills: Sage Publications, 1971. 290 p.

Полянцева Е. Р. Архитектурно-планировочные средства обеспечения безопасности гражданских зданий : автореф. дис. … канд. архитектуры. Санкт-Петербург, 2016. 24 с.

Newman O. Defensible space: crime prevention through urban design. New York: Macmillan, 1972. 264 p.

Кияненко К. В. Архитектура и безопасность: «Защищающее пространство» Оскара Ньюмана. Архитектурный вестник. 2011. № 5. С. 87–92.

Wilson J. Q., Kelling G. L. The police and neighborhood safety: Broken windows. Atlantic Monthly. 1982. March. P. 29–38.

Колодяжний М. Г. Антикриміногенний потенціал теорії розбитих вікон. Юридичний журнал. 2014. № 2–3. С. 64–67.

Brantingham P. L., Brantingham P. J. Situational crime prevention in practice. Canadian Journal of Criminology. 1990. Vol. 32. Р. 17–40.

Hirschi T., Gottfredson M. The distinction between crime and criminality. Critique and explanation: Essays in honor of Gwynne Nettler. 1986. P. 55–69.

Clarke R.V. «Situational» crime prevention: Theory and practice. British Journal of Criminology. 1980. Vol. 20, №. 2. Р. 136–147.

Graham J., Bennett T. Crime Prevention Strategies in Europe and North America; 2 ed. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, 1995. 138 p.


Переглядів анотації: 9
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Колодяжний, М. Г. (2018). Теоретична основа формування нових підходів до скорочення злочинності в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 243-251. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/175
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ