Тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні посягань на життя працівника правоохоронного органу

  • В. О. Гусєва кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової експертології Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків)
Ключові слова: огляд місця події, початковий етап розслідування, посягання на життя працівника правоохоронного органу, тактичні особливості

Анотація

На підставі аналізу наукової літератури та практики органів досудового слідства розглянуто тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні посягань на життя працівника правоохоронного органу. Також проаналізовано зміст, завдання та значення огляду місця події, сформовано деякі тактичні прийоми з підготовки та проведення огляду місця події, визначено правила фіксації та вилучення об'єктів огляду. З огляду на вивчений матеріал, надано рекомендації, спрямовані на вдосконалення роботи з до слідження місця події із зазначеної категорії кримінальних проваджень.

Посилання

Кримінальний кодекс України : Закон від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26, ст.131 (із поточними змінами). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 (із поточними змінами). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Колмаков В. П. Следственный осмотр. М. : Юридическая литература, 1969. 196 с.

Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия : 2-е изд. М. : Мегатрон XXI, 2000. 334с.

Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. М. : Экзамен, 2003. 432 с.

Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий. М. : Юридическая литература, 1981. 68 с.

Давидов А. А. Осмотр места происшествия : учебн. пособ. Нальчик : Каб.-Балк. ун-т, 2003. 130 с.

Коновалова В. О. Психология в расследовании преступлений. Харків : Вища шк., 1978. 144 с.

Коновалова В. О. Слідчий огляд. Криміналістика : підручник / за ред. В. Ю. Шепітька. Київ : Вид. дім ІнЮре, 2001. 377 с.

Одерій O. B. Розслідування злочинів, пов’язаних з насильством у сім’ї : [науково-практичні рекомендації]. Донецьк : ТОВ «ВПП Промінь», 2011. 132 с.

Алєксєйчук В. І. Криміналістичні засоби діагностики особи невідомого злочинця під час огляду місця події. Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2013. Вип. 9. С. 132–138.


Переглядів анотації: 101
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Гусєва, В. О. (2018). Тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні посягань на життя працівника правоохоронного органу. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 228-234. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/173
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають