Тактика допиту дорослого, який втягнув неповнолітнього в злочинну діяльність (окремі аспекти)

  • М. А. Готвянська аспірант Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг)
Ключові слова: кримінальне провадження, тактика допиту дорослого, неповнолітній, криміналістичні рекомендації, втягнення в злочинну діяльність

Анотація

У статті розглянуто окремі аспекти тактики допиту дорослої особи, яка втягнула неповнолітнього в злочинну діяльність. Акцентовано на важливості підготовчого етапу допиту, висвітлено типові слідчі ситуації, що мають місце під час проведення розглядуваної слідчої (розшукової) дії та окреслено напрями дій слідчого. Звернуто увагу на роль криміналістичних знань під час допиту .

Посилання

Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник. Київ : Кондор, 2005. 588 с.

Стратонов В. М. Криміналістична теорія пізнавальної діяльності : монографія. Харків : Вид-во Херсон. держ. ун-ту, 2009. 440 с.

Одерій О. В. Теорія і практика розслідування злочинів проти довкілля: монографія. Харків : Діса плюс, 2015. 528 с.

Алексєєв О. О. Актуальні питання вдосконалення тактико-криміналістичної підготовки слідчих до проведення допиту у ВНЗ МВС України. Наше право. № 4. Ч. 2. 2010. С. 101- 106.

Далин В. Е. Поведение следователя как элемент следственной тактики. Наука и техника на службе предварительного следствия. Вып.12. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. С.64 – 72.

Дулов А. В. Судебная психология. Минск: Вышэйшая школа, 1975. 464 с.

Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики : учеб. пособ. Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1993. 200 с.

Гаврилин Ю. В. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений : курс лекцій. Москва : Кн. мир, 2004. 466 с.

Бахін В. П., Весельський В. К. Тактика допиту : навч. посіб. Київ : Правник, 1997. 64 с. (Серія «Навчально-практичне видання»).

Филющенко А. А. Предмет и содержание криминалистической тактики. Теоретические проблемы криминалистической тактики: межвуз. сб. научнн. тр. Свердловск: УрГУ, 1982. С.10-11.

Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология: [учебное пособие]. Харків: Консул, 1999. 156с.

Бахин В. П., Кузьмичев В. С., Лукьянчиков Е. Д. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел: учебн. пособ. Киев: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1990. 56 c.

Ларин А. М. Криминалистика и паракриминалистика : науч.-практ. и учеб. пособ. Москва : БЕК, 1996. 179 с.

Фунікова О. В. Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці. Харків: Право, 2008. 144 с.

Кулагин Н. И., Порубов Н. И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации: учеб. пособ. Минск : Мин. высш. шк. МВД СССР, 1977. 64 с.

Ващук О. П. Невербальна інформація на попередній стадії допиту: [сайт legalactivity].URL:http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=492%3A100313-16&catid=64%3A5-0313&Itemid=79&lang=ru.

Порубов Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии : учеб. пособ. Москва : Изд-во БЕК, 1998. 208 с.

Чечня: Обычаи. Традиции. Нравы. Методические рекомендации сотрудникам МВД России, несущим службу в Чеченской Республике. Ханкала: Временный пресс-центр МВД России по Северо-Кавказскому региону, 2002. С.16-18.

Комиссаров В.И. Национально-психологический и религиозный факторы в уголовном судопроизводстве. Научные и практические проблемы уголовного судопроизводства в свете судебно-правовой реформы: материалы научно-практической конференции. – Ижевск: Удмурт.ун-т, 1989. С.31-32.


Переглядів анотації: 2
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Готвянська, М. А. (2018). Тактика допиту дорослого, який втягнув неповнолітнього в злочинну діяльність (окремі аспекти). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 219-228. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/172
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ