Питання розвитку законодавства про зони надзвичайних екологічних ситуацій

  • В. М. Комарницький доктор юридичних наук, професор, ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: зона надзвичайної екологічної ситуації, цивільний захист, екологічна безпека, охорона навколишнього природного середовища

Анотація

У статті здійснено ретроспективний аналіз становлення законодавства України про зони надзвичайної екологічної ситуації, проведено оцінку його сучасного стану та аргументовано пропозиції щодо вдосконалення, зокрема наголошено на необхідності його узгодження із законодавством про цивільний захист України.

Посилання

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 24 липня 1991 року №1264-ХІІ. Верховна Рада України: [офіц. веб-портал]. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 16 березня 2000 року № 1908-ІІІ. Верховна Рада України: [офіц. веб-портал]. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1908-14.

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон україни від 27 лютого 1991 року № 791а-ХІІ. Верховна Рада України: [офіц. веб-портал]. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/791%D0%B0-12.

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 28 лютого 1991 року № 796 -ХІІ. Верховна Рада України: [офіц. веб-портал]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/796-12.

Єрофеєв М.І. Конституційне право громадян на безпечне довкілля та його забезпечення в умовах виникнення надзвичайних екологічних ситуацій . Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства. Інститут законодавства Верховної Ради України. Збірник наукових праць. Вип. 2. Київ, 1997. С. 172–178.

Про екологічну ситуацію в зоні Григорівського лиману Одеської області: [Електронний ресурс] Постанова Президії Верховної Ради України від 12.02.1993 № 3010-ХІІ // Верховна Рада України: офіц.веб-портал. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3010-12.

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 № VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 14– 15, № 16– 17. Ст. 133.

Кодекс цивільного захисту України: Закон від 02.10.2012 № 5403 -VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 34–35. Ст.458.

Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнем: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368. Офіційний вісник України. 2004. № 12. Ст. 740.


Переглядів анотації: 10
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Комарницький, В. М. (2018). Питання розвитку законодавства про зони надзвичайних екологічних ситуацій. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 189-197. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/169
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА