Про значення Загальної декларації прав людини в процесі формування стандартів соціально-економічних прав

  • І. С. Загоруй кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: Загальна декларація прав людини, соціально-економічні права, Атлантична хартія, права першого покоління, права другого покоління

Анотація

У статті розкрито значення ЗДПЛ з початку її створення в справі формування міжнародних стандартів інституту соціально-економічних прав людини. Досліджено історичний аспект їх концептуального теоретико-правового обґрунтування, включаючи й участь у цьому процесі українських учених-правознавців. Виокремлено права другого покоління та показано необхідність їх дотримання як обов’язок держави, що набуває парадигмального значення в розвитку її взаємодії з громадянином.

Посилання

Задорожній О. В. Анексія Криму – міжнародний злочин : монографія. Київ: К.І.С., 2015. 576 с.

Ульяшина Л. Правовые стандарты в области прав человека: формирование новых источников международного права и их применение в Беларуси. Европа: новое соседство 2008 : Сб. науч. тр. / редкол.: Г. Я. Миненков (отв. ред.) [и др.]. Вильнюс : ЕГУ, 2009. С.154–167.

Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини : монографія. Київ : КМ ACADEMIA, 2000. 262 с.

Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини у сфері охорони здоров’я: практ. посіб. / за наук. ред. І. Сенюти. Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2012. 552 с.

Теліпко В. Е., Овчаренко А. С. Міжнародне публічне право: навч. посіб. / за заг. ред. Теліпко В. Е. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 608 c.

Загальна теорія права : підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. Київ : Ваіте, 2015. 392 с.

Мартен Кьєрум. Права людини та їх історія з європейської точки зору. Права людини у фокусі новітньої історії / за ред. Є. Ю. Захарова. Харків: Права людини, 2013. С.18–24.

Экономический и Социальный Совет. Резолюции : Первая сессия 23 января – 18 февраля 1946 года. E/RES/5 (I). URL: http://bit.ly/1UcfJZB.

H.G. Wells. The New World Order. First published by Secker & Warburg, London, 1940. URL: http://gutenberg.net.au/ebooks04/0400671h.html#chap10

The Atlantic Charter // Yearbook of the United Nations 1946-47. Department of Public Information United Nations, Lake Success, New York, 1947.

Lauterpacht H. An International Bill of the Rights of Man / H. Lauterpacht. – Columbia University Press. – N. Y., 1945. – 230 p.

Сьюзан Уолт. Хто написав Загальну декларацію прав людини? URL: http://historymoippo.blogspot.com/2012/12/10.htm

1941: The Atlantic Charter // United Nations official site. URL: http://cdn.un.org/unyearbook/yun/pdf/1946-47/1946-47_37.pdf

Commission on Human Rights. Drafting Committee on an International Bill of Human Rights. First Session report of the Drafting Committee to the Commission on Human Rights: URL: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/21

Загальна декларація прав людини (Док. ООН/RES/217 А). Вісник Конституційного Суду України. 2006. № 3.

Декларация относительно целей и задач Международной организации труда от 10 мая 1944 года. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_328

Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст.144.

Туґендгат Е. Спір про права людини. Філософія прав людини / за редакції Ш. Ґосепата та Ґ. Ломанна; пер. з нім. Київ : Ніка-Центр, 2012. 320 с.

Економічні, соціальні й культурні права / під ред. А. Ейде, К. Краузе, А. Розаса; пер.з англ. Г. Є. Краснокутського; наук. ред. Г. Л. Чанишева. Одеса : АО Бахва, 2006. 728 с.


Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Загоруй, І. С. (2018). Про значення Загальної декларації прав людини в процесі формування стандартів соціально-економічних прав. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 182-189. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/168
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА