Співвідношення правових режимів надзвичайного стану та зони надзвичайної екологічної ситуації

  • М. І. Єрофеєв кандидат юридичних наук, науковий співробітник науково- дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: правовий режим, зона надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайний стан, екологічна безпека, охорона навколишнього природного середовища

Анотація

У статті проаналізовано законодавче забезпечення правових режимів надзвичайного стану та зони надзвичайної екологічної ситуації, які можуть запроваджуватися в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Звернено увагу на недоліки законодавчого регулювання цієї сфери суспільних відносин, яке не забезпечує чіткого розмежування застосування зазначених режимів та обґрунтовано пропозиції щодо усунення таких недоліків.

Посилання

Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 16.03.2000 № 1908-ІІІ. Верховна Рада України: офіц. веб-портал. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1908-14.

Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16.03.2000 № 1550-ІІІ. Верховна Рада України: офіц. веб-портал. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.

Про введення надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим: Указ Президента України від 03 грудня 2005 року № 1692/2005, затверджений Законом України № 3182- IV від 06.12.2005. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 1. Ст.19.

Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб. / [М. В. Краснова, Г. І. Балюк, А. Г. Бобкова та ін.]. Дніпро: НГУ, 2016. С.71.

Кузніченко С. О. Надзвичайні спеціальні адміністративно-правові режими в законодавстві України. Право України. 2000. №12. С.23-24.

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 № VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 14-15, № 16-17. Ст. 133.


Переглядів анотації: 273
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Єрофеєв, М. І. (2018). Співвідношення правових режимів надзвичайного стану та зони надзвичайної екологічної ситуації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 176-182. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/167
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА