Органи публічної адміністрації як суб’єкти інформаційних відносин

  • Г. О. Блінова кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет» (м. Дніпро)
Ключові слова: орган публічної адміністрації, інформація, публічна влада, місцеве самоврядування, органи виконавчої влади, інформаційні відносини, інформаційна правосуб’єктність, інформаційне забезпечення

Анотація

У статті проаналізовано правові норми та наукові концепції щодо визначення змісту понять «публічна адміністрація», «інформаційні правовідносини», «інформаційна правосуб’єктність». Охарактеризовано правове регулювання інформаційних відносин за участю органів публічної адміністрації; досліджено їх інформаційну правосуб’єктність, визначено їх ознаки як учасників інформаційних відносин та сформульовано відповідне авторське поняття. Виявлено недоліки правового регулювання інформаційної діяльності органів публічної адміністрації, що є наслідком відсутності концепції їх інформаційного забезпечення, а також вивчено перспективи удосконалення українського законодавства в інформаційній сфері.

Посилання

Авер’янов В. Б. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії. Право України. 2003. № 5. С. 117–122.

Бачило И. Л. Информационное право: основы практической информатики : учеб. пособие. М. : Изд-во г-на Тихомирова М. Ю., 2001.

Білозерська Т. О. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції. Форум права. 2007. № 2. С. 11–19. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-2/07btodei.pdf.

Брижко В. М., Кальченко О. М., Цимбалюк В. С. Інформаційне суспільство. Дефініції. Київ : Інтеграл, 2002.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» від 13 січня 2011 року № 2938-VI. Голос України від 09.02.2011. № 24.

Копылов В. А. Информационное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2003. 512 с.

Копылов В. А. О структуре и составе информационного законодательства. Государство и право. 1996. № 6. С. 99.

Кравцова Т. М. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації. Форум права. 2010. № 4. С. 522–525. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/20104/10ktmdpa.pdf.

Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. Київ: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. 254 с.

Марущак А. І. Поняття суб’єктів інформаційних правовідносин та їх класифікація. Правова інформатика. 2006. № 4 (12). С. 44 – 48.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 року № 2939–VI. Голос України від 09.02.2011. № 24.

Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 року. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Голос України від 12.06.1997.

Про Рекомендації парламентських слухань «Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування»: Постанова Верховної Ради України. Відомості Верховної Ради України. 2006. N 1. Ст.144.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. Урядовий кур'єр від 15.01.2015. № 6.

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VI. Голос України від 09.04.2011. № 65.

Реформа публічної адміністрації в Україні: Проекти концепції та законів / Упоряд. І. Коліушко, В. Тимощук. Київ, 2005. 192 с. URL: http://pravo.org.ua/img/books/files/reforma-publich-admin-koliushko-2005.pdf.

Чухлебов І. О. Інформаційно-правові відносини у сфері кадрової політики органів публічної адміністрації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. № 4 (76). С. 146–156.

Швець М. Я., Калюжний Р. А., Гавловський В. Д., Цимбалюк В. С. Інформаційне законодавство України: концептуальні основи формування. Право України. 2001. № 7. С. 88.

Яременко О. І. Інформаційні відносини як предмет правового регулювання: теоретичний аспект. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. С. 156–161.

Яременко О.І. Правова ідентифікація суб’єктів владних повноважень у системі інформаційних відносин. «Інформація і право». 2015. № 3(15). С. 11–18.


Переглядів анотації: 17
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Блінова, Г. О. (2018). Органи публічної адміністрації як суб’єкти інформаційних відносин. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 144-151. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/163
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ