Особливості механізму правового регулювання відносин із забезпечення народного суверенітету : кримінально- правовий аспект

  • В. М. Янко прокурор Луганської області (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: народний суверенітет, механізм правового регулювання, кримінальне право, кримінально-правова охорона, суспільні відносини

Анотація

У статті розкрито механізм правового регулювання відносин із забезпечення народного суверенітету кримінально-правовими засобами. Висвітлено позицію щодо дефініції народного суверенітету та його кримінально-правової охорони. Виділено три стадії механізму правового регулювання відносин із забезпечення народного суверенітету. Звернуто увагу, що наявна в Україні система кримінально-правової охорони народного суверенітету з урахуванням останніх подій на Донбасі та в Криму потребує оновлення та повинна містити адекватну відповідь на усі нинішні та можливі форми загроз у цій сфері.

Посилання

Батиргареєва В. С. Щодо проблеми визначення кримінально-правових форм сепаратизму. Право і безпека. 2014. №1. С. 65–70.

Загальна декларація прав людини : прийнята й проголошена в Резолюції 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 груд. 1948 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Людвік В. Д. Принцип народного суверенітету в історії політико-правової думки, теорії права та політичній практиці : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2009. 20 с.

Мірошниченко Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / за ред. Ю. Л. Копиленка. Київ: Фенікс, 2012. 360 с.

Шемшученко Ю. С., Шаповал В. М. та ін. Правове забезпечення державного суверенітету України : монографія / за заг. ред.: Ю. С. Шемшученка. Київ : Юридична думка, 2011. 300 с.

Рішення Конституційного Суду України від 10 червня 2009 року № 14-рп/2009. Офіційний вісник України. 2009. 03 липня. No 47. С. 58. Ст. 1594.

Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008 (у справі за конституційними поданнями Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 5, статті 69, частини другої статті 72, статті 74, частини другої статті 94, частини першої статті 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі). Офіційний вісник України. 2008. 08 травня. No 32. С. 35. Cт. 1056.

Рішення Конституційного Суду України від 05 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 (справа про здійснення влади народом). Офіційний вісник України. 2005. 26 жовтня. No 41. С. 31. Ст. 2605.

Рубащенко М. А. Видовий об’єкт посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. URL: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/2.2013/39_1.pdf.

Селіванов А. О. Суверенітет народу і публічна влада. Влада в Україні: шляхи до ефективності / за заг. ред.: О. Д. Святоцького. Київ : Ін Юре, 2010. С. 303–311.

Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник. Харьков : Консум; Ун-т внтур. дел, 2000. 704 с.

Сліденко І. Д. Теоретичні та конституційні засади народного суверенітету. Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : зб. наук. праць / Т-во конституційного права ; за заг. ред.: В. М. Кампо, М. В. Савчина. Київ, 2008. С. 9–28.

Тодыка Ю. Н. Конституция Украины : проблемы теории и практики. Харьков: Факт, 2000. 608 с.


Переглядів анотації: 8
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Янко, В. М. (2018). Особливості механізму правового регулювання відносин із забезпечення народного суверенітету : кримінально- правовий аспект. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 136-143. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/162
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА