Зміст дефініції «обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них»

  • С. Д. Подгородний ад’юнкт Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків)
Ключові слова: обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них, негласні слідчі (розшукові) дії, підрозділи Національної поліції

Анотація

У статті з метою визначення змісту дефініції «обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них» проаналізовано семантичне значення слів, що входять до вказаної дефініції, а також чинні нормативні акти. У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них – це один з дозволених законами видів спеціальної діяльності правоохоронних органів, метою якого є отримання первинної оперативно-розшукової інформації, превенція та розслідування злочинів.

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови : позначення «обстеження». URL: http://sum.in.ua/s/obstezhennja

Всесвітній словник Української мови – «обстеження». URL : http://uk.worldwidedictionary.org/

Академічний тлумачний словник української мови : позначення «проникнення». URL: http://sum.in.ua/s/pronyknennja

Академічний тлумачний словник української мови : позначення «житло». URL: http://sum.in.ua/s/zhytlo.

Щодо надання роз'яснення терміна "інше володіння особи" : лист Міністерства юстиції України від 31.07.2013 № 423-0-2-13/11. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v423-323-13

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV (поточна редакція на підставі Закону України від 06 листопада 2014 року № 1206-18). URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 року № 5464-X (поточна редакція на підставі Закону України від 01 січня 2016 року № 928-19). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

Про власність : Закон України від 07 лютого 1991 року № 697-XII (утратив чинність на підставі Закону України від 20 червня 2007 року № 997-16). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/697-12

Про судову практику у справах про злочини проти власності : постанова Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року № 10. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Т. 1. URL : http://mego.info/%D0

Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання : постанова Ради Міністрів СРСР від 26 квітня 1984 року № 189. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/189-84-%D0%BF12.

Про приватизацію державного житлового фонду : Закон України від 08 жовтня 1992 року № 2482-ХІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2482-12

Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів : постанова Кабінету Міністрів України від від 13 квітня 2011 року № 461. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-%D0%BF

Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду : Закон України від 22 грудня 2006 року № 525-V. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/525-16

Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства : постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року №2. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-08

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17


Переглядів анотації: 34
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Подгородний, С. Д. (2018). Зміст дефініції «обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 128-136. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/161
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА