Кримінально-правова характеристика розголошення комерційної таємниці

  • В. М. Панькевич кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (м. Вінниця)
Ключові слова: кримінальна відповідальність, диспозиція кримінально- правової норми, комерційна таємниця, розголошення комерційної таємниці, кримінальне покарання

Анотація

У статті здійснено кримінально-правову характеристику розголошення комерційної таємниці (ст. 232 Кримінального кодексу України). Розглянуто об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, що посягає на комерційну таємницю як об’єкт інтелектуальної власності. Унесено пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства України стосовно захисту комерційної таємниці.

Посилання

Конституція України: Основний Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1996. Ст. 141. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Кримінальний кодекс УРСР від 28.12.1960 : закон України. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2002-05.

Цивільний кодекс України : закон України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Про банки і банківську таємницю : закон України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці : постанова Національного банку України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06.

Кримінальне право. Загальна частина : мультимедійний навчальний посібник / А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, Е.М. Кісілюк, І.А. Вартилецька та інші: Нац. академія внутрішніх справ України. К. 2012. URL : http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_zag/Files/Lekc/T5/T5_P2.html.

Господарський кодекс України : закон України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2

Андрощук Г. А., Крайнев П. П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны: монография. Киев: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. 400 с.


Переглядів анотації: 24
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Панькевич, В. М. (2018). Кримінально-правова характеристика розголошення комерційної таємниці. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 120-128. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/160
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА