Майнова шкода як криміноутворююча ознака злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України

  • Р. О. Мовчан кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)
Ключові слова: кримінальна відповідальність, об’єкти ЖКГ, умисне знищення або пошкодження, майнова шкода

Анотація

У статті проведено аналіз майнової шкоди як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 270-1 КК України. На цій основі було розроблено науково обґрунтовані рекомендації, спрямовані на вдосконалення чинної редакції норми про умисне знищення або пошкодження об’єктів ЖКГ.

Посилання

Незнайко С. В. Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства : дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2016. 251 с.

Статистична інформація про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за 2013 – грудень 2017 р. URL : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 9-те видання, переробл. та доповн. Київ : Юридична думка, 2012. 1316 c.

Чубарев В. Л. Тяжесть преступного деяния : монография. Київ : Вища шк., 1992. 171 с.

Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Волтерс Клувер, 2005. 912 с.

Дудоров О. О. Злочинне використання інсайдерської інформації: аналіз законодавчих новел. Вибрані праці з кримінального права / пер. слово д-ра юрид. наук, проф. В. О. Навроцького. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 952 с.

Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. Київ : Істина, 2004. 504 с.

Модельный Уголовный Кодекс для государств–участников Содружества Независимых Государств. URL: https://www.icrc.org/rus/assets/files/other/crim.pdf.


Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Мовчан, Р. О. (2018). Майнова шкода як криміноутворююча ознака злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 113-120. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/159
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА