Аналіз механізму отримання компенсації (відшкодування) у разі порушення права власності в умовах воєнного стану

  • Л. М. Загоруй кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін, факультету № 2 Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-7374-4137
  • І. С. Загоруй Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of State Law Disciplines of the Lugansk State University of Internal Affairs named after E. A. Didorenko (Ivano-Frankivsk, Ukraine) https://orcid.org/0000-0002-7043-1645
Ключові слова: право власності, захист права власності, способи захисту права власності, воєнний стан, механізм захисту, компенсація, відшкодування шкоди.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню організаційних і правових засад створюваного державного механізму отримання компенсації (відшкодування) за пошкоджене та знищене житло, внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України. Шкода, завдана агресором окремим об’єктам права власності громадян в зоні бойових дій, на тимчасово окупованих і не окупованих територіях під час ракетних обстрілів є надто істотною, відчутною, а тому перед державою, з метою виконання позитивних зобов’язань у сфері прав людини і громадянина, постає питання захисту права власності. Аналізуючи дані питання, автори в статті доходять висновку про наявність у нормотворчих проєктах лише окремих елементів прописаного механізму, у яких виявлені або різні підходи до тлумачення понять, що може негативно впливати на системність у праві, знижуючи його ефективність застосування, або немає правової визначеності, або питання потребує додаткового роз’яснення, а окремі з них – змін чи доповнень. З огляду на це, звернено увагу на якість нормативно-правових актів у зазначеній сфері, оскільки вона є необхідною гарантією забезпечення ефективного захисту особи від протиправних посягань на її права з боку будь-яких суб’єктів. Висновано, що поза межами діючих або запропонованих механізмів компенсації / відшкодування залишились питання компенсації в разі обмеження доступу у зв’язку із розташуванням об’єктів власності на тимчасово окупованій (непідконтрольній) території. Розмірковуючи щодо розміру відшкодування завданої шкоди / компенсації за­значено, що в загальному розумінні цього питання стикаємося з пошуком справедливого балансу між приватними та публічними інтересами при захисті права власності, а також необхідності запровадження таких правил і процедур, які мінімізують ризики корупційних правопорушень.

Посилання

Про правовий режим воєнного стану: Закон України 12 травня 2015 року № 389-VIII. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text. (дата звернення: 04.01.2023).

Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану: Закон України від 17 травня 2012 року № 4765-VI. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17#Text. (дата звернення: 04.01.2023).

Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів : Закон України від 3 березня 2022 року № 2116-IX. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2116-20#Text. (дата звернення: 04.01.2023).

Адонін В. Вилучення майна рф в Україні: як працює механізм. [Електронний ресурс] URL : https://jurliga.ligazakon.net/. (дата звернення: 05.01.2023).

Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації : постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2013 р. № 947. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-%D0%BF#Text. (дата звернення: 10.01.2023).

Справа «Кривіцька та Кривіцький проти України» : рішення Європейського суду з прав людини від 2 грудня 2010 року. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_774#Text. (дата звернення: 12.01.2023).

Справа «Прокопович проти Росії» : рішення Європейського суду з прав людини від 18.11.2004 року. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_233#Text. (дата звернення: 12.01.2023).

Справа № 754/613/18-ц : постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 15 січня 2020 року. [Електронний ресурс] URL : https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/87053022. (дата звернення: 12.01.2023).

Справа № 760/17232/20-ц : постанова Верховного Суду від 18 травня 2022 року. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/. (дата звернення: 12.01.2023).

Справа «Lithgow and Others v. The United Kingdom» : рішення Європейського суду з прав людини від 8 липня 1986 року. [Електронний ресурс] URL : https://hudoc.echr.coe.int/ (дата звернення: 12.01.2023).

Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації» : проєкт Закону України від 24.03.20 22 № 7198. [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2185-IX#Text. (дата звернення: 12.01.2023).

Аналіз захисту права власності в період та після закінчення війни. Частина 2. 2022. [Електронний ресурс] URL : https://borgexpert.com. (дата звернення: 12.01.2023).

Економічна енциклопедія. [Електронний ресурс] URL : http://slovopedia.org.ua/. (дата звернення: 12.01.2023).


Переглядів анотації: 19
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Загоруй , Л. М., & Загоруй , І. С. (2023). Аналіз механізму отримання компенсації (відшкодування) у разі порушення права власності в умовах воєнного стану. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 206-216. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.206-216
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА