Регламентація кримінальної відповідальності комбатантів у міжнародному гуманітарному праві

  • А. І. Мельничук аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету імені Е. О. Дідоренка (м. Івано-Франківськ, Україна) http://orcid.org/0009-0005-2378-8173
Ключові слова: комбатанти, кримінальна відповідальність, воєнні злочини, міжнародне гумані-тарне право, Міжнародний військовий трибунал, Міжнародний кримінальний суд, конвенція, статут.

Анотація

У статті розглянуто питання регламентації кримінальної відповідальності комбатантів у міжнародному гуманітарному праві. Методологічною основою наукової роботи стали філософські, загальнонаукові концептуальні підходи, а також характерні для сучасної юридичної науки підходи і методи, відповідно до проблеми. У ході дослідження з’ясовано, що кримінальна відповідальність комбатантів закріплена як у конвенціях, так і в статутних документах, які в сукупності складають основу міжнародного гуманітарного права. Аналіз норм міжнародного гуманітарного права дав змогу встановити, що конвенційні норми містять заборони щодо вчинення дій-воєнних злочинів комбатантами в межах збройних конфліктів, недотримання яких визнається серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права. Індивідуальна відповідальність окреслюється через встановлення обмежувальних механізмів, спрямованих на захист осіб, які не беруть участі або припинили участь у збройних конфліктах, регламентацію ведення збройного конфлікту, обмеження насильства під час збройного конфлікту.  Такі норми мають високий рівень узагальнення та не містять належного механізму притягнення до кримінальної відповідальності комбатантів, конкретних зобов’язань держав-учасників і механізмів контролю за їх виконанням, що потребує системної розробки, зокрема уточнення складу злочинів, визначення ступеня їх суспільної небезпеки тощо національним правом. З’ясовано, що принцип індивідуальної відповідальності комбатантів, як і юрисдикція стосовно воєнних злочинів, їх зміст міститься в статутах Міжнародних військових трибуналів та Міжнародного кримінального суду, на основі яких вони функціонують. Діяльність Трибуналів сприяла появі прецедентних рішень, які є ефективним правовим засобом реалізації міжнародного гуманітарного права в частині припинення його порушень, з огляду на визнані юридичні підстави кваліфікації певної поведінки, як міжнародне правопо-рушення, встановлені елементи міжнародних правопорушень, склади міжнародних злочинів тощо.

Посилання

Попко В. В. Нюрнберзька модифікація міжнародного злочину та кримінальна відповідальність індивідів. Часопис Київського університету права. 2020. № 4. С. 415.

Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях (1949): Конвенція; Міжнародний документ № 995_151 від 12.08.1949. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151#Text. (дата звернення: 24.01.2023)

Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі (1949): Конвенція; Міжнародний документ № 995_152 від 12.08.1949 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_152#Text. (дата звернення: 24.01.2023)

Конвенція про поводження з військовополоненими (1949): Конвенція; Міжнародний документ № 995_153 12.08.1949. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text. (дата звернення: 24.01.2023)

Конвенція про захист цивільного населення під час війни (1949): Конвенція; Міжнародний документ № 995_154 від 12.08.1949. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text. (дата звернення: 24.01.2023)

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року: Протокол, Міжнародний документ, Правила № 995_199. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_199. (дата звернення: 24.01.2023)

Другий протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року від 26 березня 1999 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-99#n2. (дата звернення: 24.01.2023)

Римський статут міжнародного кримінального суду: Статут, Міжнародний документ № 995_588 від 17.07. 1998. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_588. (дата звернення: 24.01.2023)

IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі: Конвенція, Міжнародний документ, Положення № 995_222 від 18.10.1907р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text. (дата звернення: 24.01.2023)

Тітов Є. Б. Актуальні питання індивідуальної відповідальності у міжнародному кримінальному праві. Право і Безпека. 2009. № 1. С. 19–24.

Від Нюрнберга до Міжнародного кримінального суду: як трибунали судили воєнних злочинців. BBC NEWS Україна. 2022. URL : https://www.bbc.com/ukrainian/features-61057968. (дата звернення: 24.01.2023)

Статут Міжнародного трибуналу з Руанди від 8 листопада 1994 року прийнятий Резолюцією 955 (1994) на 3453 засіданні Ради Безпеки ООН (995_d67). URL : https://zakononline.com.ua/documents/show/161108_52519. (дата звернення: 24.01.2023)

Мельничук А. І., Мельничук С. М. Порушення законів та звичаїв війни: питання теорії та практики. Право. ua. 2022. № 2. С. 71-76.


Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Мельничук, А. І. (2023). Регламентація кримінальної відповідальності комбатантів у міжнародному гуманітарному праві. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 152-164. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.152-164
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА