Інтеграція смарт-контрактів на основі блокчейну в спортивне право та нова юридична практика

  • І. В. Діордіца доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7765-6591
  • А. П. Бегма кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3009-2850
  • А. С. Соловйов аспірант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0009-0003-0958-7266
Ключові слова: смарт-контракт, блокчейн, токен, договірне право, спортивне право, криптоправо.

Анотація

У статті автори здійснили дослідження процесів інтеграції смарт-контрактів на основі блокчейну в спортивне право в їх теоретичному та практичному сенсі. Актуальність дослідження обумовлена значним збільшенням інтересу до даного питання у фінансово-правовій та інших сферах людської діяльності. Прогнозується, що блокчейн стане критично важливим для всіх фінансових установ, які працюють над автоматизацією бізнес-процесів. Встановлено, що смарт-контракти на основі блокчейну містять такий самий рівень деталізації, як і фізичні контракти, та роблять те, що не може бути реалізовано за допомогою звичайного контракту: виконують такі завдання, як узгодження цін і моніторинг рівня запасів. Дана можливість замінює дорогі ручні зусилля динамічним автоматизованим відстеженням ланцюгів постачання, рівня запасів і витрат, щоб зменшити витрати та збільшити прибуток. При цьому важливими аспектами дослідження стали акценти щодо: 1) переваг смарт-контрактів на основі блокчейну (висока точність і надійність; оновлення в реальному часі; зменшення кількості посередників; нижча вартість; адаптація до різних бізнес-моделей) та 2) недоліків, оскільки дана технологія перебуває на ранніх стадіях впровадження та потребує розвитку в певних напрямах (швидкість обробки та масштабованість; залежність від програмістів; конфіденційність; висока затримка). Доведено, що блокчейн пропонує нові джерела зростання для спортивної індустрії: клуби та спортивні організації можуть удосконалити свої бізнес-моделі, управління квитками та спортсменами може стати все більш оптимізованим і дозволить командам отримувати нові джерела доходу за допомогою токенів фанатів, цифрових сувенірів і монетизації даних. Визначено найактуальніші випадки використання технології блокчейн у спортивній екосистемі, зокрема: фан-токени та залучення фанів; NFT-токени; квитки на ігри; токенізація майбутніх спортсменів і платежі в криптовалюті; управління даними та результативністю спортсмена; тестування на наркотики; потокове передавання; ставки блокчейн. Установлено, що цивілізований світ потребує розвинене спортивне криптопартнерство.

Посилання

Frankenfield J. (2022). What Are Smart Contracts on the Blockchain and How They Work. Investopedia. URL : https://www.investopedia.com/terms/s/smart-contracts.asp.

Зубкова Л., Клімовський С. (2021). Щодо поняття та юридичної природи «розумних договорів» (з англ. smart contract). Підприємництво, господарство і право. № 1. С. 22–27.

Теремецький В., Маляр, С. (2021). Місце блокчейну в системі об’єктів авторських прав. Актуальні проблеми правознавства. № 4. С. 72-78. URL : http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1299.

Стефанчук Р. (2018). Інформаційні технології та право: quo vadis? Право України. № 1. С. 30–50.

Радейко Р. (2018). Особливості впровадження технологій блокчейн у сфері публічних відносин в Україні. Часопис цивілістики. Вип. 29. С. 112–118.

Варавка В. (2020). Проблеми правового регулювання смарт-контрактів. Актуальні проблеми правознавства. № 1 (21). С. 143–151.

Disha Sinha (2022). Smart Contracts: Transforming Ethereum Blockchain in 2022. Analytics Insight. URL : https://www.analyticsinsight.net/smart-contracts-transforming-ethereum-blockchain-in-2022.

Diorditsa I. V., Telestakova A. A. (2019). Epistemology of the concept of cybernetics as the basis of the cybernetic function of the state. Visegrad Journal of Human Rights. № 6/2. С. 58–62. URL : https://journal-vjhr.sk/wp-content/uploads/2020/12/Vyshegrad-6_2019_Tom-2.pdf.

Lauren Ryan (2021). How Blockchain Is Impacting the Sports Industry. Play Wize. URL : https://www.playwize.io/how-blockchain-is-impacting-the-sports-industry.

The Daily (2022). The Future of Blockchain In The Sports Industry. Ballsta tedaily.com. URL : https://www.ballstatedaily.com/article/2022/11/the-future-of-blockchain-in-the-sports-industryct=content_open&cv=cbox_latest.

Krunoslav Ris (2022). Blockchain in Sports Industry: Best Use Cases. Lu-men Spei. URL : https://lumenspei.com/blockchain-and-sport.

Joshua Bernstein (2018). Smart Contract Integration in Professional Sports Management: The Imminence of Athlete Representation, 14 DePaul J. Sports L. 88 (2018). URL : https://core.ac.uk/download/pdf/232978583.pdf.


Переглядів анотації: 14
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Діордіца , І. В., Бегма , А. П., & Соловйов , А. С. (2023). Інтеграція смарт-контрактів на основі блокчейну в спортивне право та нова юридична практика. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 61-71. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.61-71
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА