Кримінально-правова охорона дитинства в Україні: тенденції законодавчого реформування та напрями подальших змін

  • Д. П. Євтєєва кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)
Ключові слова: злочини проти сім’ї та дітей, розділ Особливої частини Кримінального кодексу України, дитина, кримінально-правова доктрина

Анотація

У статті на підставі аналізу змін, унесених до КК України 2001 року, виявлено основні тенденції, за якими відбуло реформування кримінального законодавства у сфері захисту прав дітей. На основі огляду праць, присвячених злочинам у цій сфері, сформовано можливі загальні напрями подальшого вдосконалення вітчизняного кримінального законодавства.

Посилання

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації: проект Закону України від 03.02.2015 реєстр. № 2016. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53813.

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 06.12.2017 № 2227-VIII. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2227-19.

Євтєєва Д. П. Сучасний стан дослідження злочинів у сфері сім’ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей у вітчизняній кримінально-правовій науці. Вісник Національної академії прокуратури України. 2017. № 3 (49). С. 77-82.

Євтєєва Д. П. Питання кримінально-правової охорони дітей та осіб, які перебувають під опікою або піклуванням. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. Вип. 1 (4). С. 185-207. URL: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/visnik_yg/3/17.pdf.

Витвицкая В. В. Криминологические проблемы предупреждения преступных посягательств на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2002. 222 с.

Сингаївська І. В. Спеціальний суб’єкт злочинів – батьки та особи, що їх замінюють: питання термінологічної уніфікації. Право і суспільство. 2012. № 5. С. 105-109.

Киренко С. Г. Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2002. 200 с.

Панов М. І. Проблеми вдосконалення кримінально-правової охорони сім'ї, прав та інтересів неповнолітніх. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 9. С. 106-112.

Проць О. Є. Захист прав дитини кримінально-правовими засобами. Вісник Львівського університету. 2008. № 47. С. 212-218.

Дорош Л. В. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Проблеми законності. 2012. Вип. 118. С. 149-159.


Переглядів анотації: 15
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Євтєєва, Д. П. (2018). Кримінально-правова охорона дитинства в Україні: тенденції законодавчого реформування та напрями подальших змін. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 95-103. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/157
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА